Претрага

Одржан састанак на тему „Смањење продуктивности земљишта“

На тему „Смањење продуктивности земљишта“ у општини Шамац је одржан састанак на коме су поред представника Одјељења за привреду, Одјељења за урбанизам и стамбено - комуналне послове присуствовали проф. Михајло Марковић са Пољоривредног факултета Универзитета у Бања Луци и focal point за РС и БиХ за конвенцију УН-а за борбу против деградације земљишта UNCCD, те LDN консултант УН Мaрјана Каповић Соломун.
Консултант УН Мaрјана Каповић Соломун каже да су посјетили општину Шамац у склопу новог програма који се зове достизање неутралности деградације земљишта до 2030. године с циљем да изврше инветаризацију, стање земљишних ресурса у РС, те да ли је тренд деградација земљишта негативан и по ком основу, или је позитиван“ – каже Каповић Соломун.

 

„Идентификовали смо притиске деградације и желимо да видимо шта је то највећи проблем земљишта РС, те на основу тога до краја септембра мјесеца покушамо заједно са радном групом направити детаљан извјештај и послати УН“ - каже Каповић Соломун те додајући  да ће имати одређене мјере са најкритичнија угрожена подручја за које ће пројектовати одређене мјере са уложеним не само нациоалним средствима РС него по могућности међународним средствима.
Focal point за РС и БиХ  за конвенцију УН за борбу против деградације земљишта UNCCD,  Михајло Марковић истиче да је састанак практично циљ да се дефинишу главне деградације земљишта у општини Шамац, а и других општина РС.


„Те мјере ћемо предложити, и у будућности их отклонити колико можемо на макар једном дијелу површина, јер има покрет око достизања неутралности земљишта  до 2030.године,  а ова година је практично пионирска“ – каже Марковић.
Начелник Одјељења за привреду у општини Шамац Светозар Евђић истиче да је општина Шамац пољопривредна, те је данашња тема животна тема за Шамац.
„Деградације земљишта је природни процес, закишељавања земљишта, ерозија, неконтролисано одлагање смећа, неадекватно обрађивање земљишта, неадекватна примјена пестицда и др. све су то фактори који доводе до деградације земљишта. Дефинисали смо стратешке ствари шта нам је чинити у наредном периоду. То су механизми заштите од поплава, предузимање мјера за подизање бонитета пољопривредног земљишта, повећања обрадивог земљишта“ - каже Евђић.


Он додаје, да су све то мјере које Општина треба спровести, да би достигли задовољавајући ниво и направили позитиван искорак, те зауставили даљу деградацију пољопривредног земљишта.
„Површине на шамачком подручју су цирка 13.000 ха,а деградацијом је обухваћено комплетно пољопривредно земљиште, изразито је угрожено између 3.500 и 4.000 ха. Урадићемо прецизну анализу са задњим топографским картама да би дошли до података колико је ријека Босна однијела од 1975. године до данас. Према процјенама је то преко 300 ха“ – каже Евђић.

Светлана Павловић, дипл. журналиста