Претрага

Одржана IX редовна сједница Скупштине општине Шамац (ВИДЕО)

Одборници Скупштине општине Шамац на деветој редовној сједници Скупштине одржаној 30. јуна 2017. године расправљали о 18 тачака дневног реда и дали свој допринос раду у овој локалној заједници.
На сједници скупштине одборници су усвојили Пословник о раду скупштине општине Шамац чиме је завршено усклађивање свих аката скупштине са новим Законом о локалној самоуправи.
„Пословник о раду скупштине општине је усклађен и са Законом и Статутом општине. Стручна служба у сарадњи са предсједницом потрудила се да направи Пословник о раду који олакшава рад свих одборника, а првенствено да што више стимулише одборнике да се и кроз радна тијела и кроз сам рад на скупштини ангажују и учествују у раду Скупштине, јер зато су изабрани од стране грађана наше општине“ – каже предсједница Скупштине Николина Шкрбић.

По другој тачки дневног реда Предсједница Скупштине обавијестила је одборнике да је Окружни суд у Добоју уважио тужбу господина Крсте Бајкановић.
Такође, Предсједница је навела да се Суд приликом доношења пресуде базирао на сам поступак уврштавања на дневни ред сједнице тачке о опозиву господина Крсте Бајкановић, а није бавио разлозима опозива.

„Ја као предсједник Скупштине добила сам пресуду од стране Окружног суда Добој. Ми ћемо као скупштина поступити у складу са пресудом, а Општина ће у складу са Законом поднијети захтјев за ванредно преиспитивање пресуде“ - каже Шкрбићева.
Она је додала да не жели да коментарише док се не заврши поступак који је разлог опозива потпредсједника Крсте Бајкановића.

Подршку одборника добио је приједлог одлуке о давању сагласности на одлуку о измјени одлуке о начину прикључивања кућних прикључака на водоводну мрежу у приградским насељима Писари, Шкарић, Доња и Горња Црквина.
Приједлог је поднио Надзорни одбор КП „Водовод и Канализација“ а.д.
Цијена прикључка на нову водоводну мрежу за кориснике из Мјесних заједница (МЗ) Шкарић, Писари и Доња и Горња Црквина износи 599 КМ, а предузеће КП „Водовод и Канализација“ а.д. се одрекло 200 КМ у корист грађана, тако да грађани плаћају 399 КМ.

У образложењу стоји да се досада на нову водовну мрежу прикључило 6% грађана, а разлог је била висока цијена прикључка.
На деветој редовној сједници одборници су дали подршку извјештају о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине Шамац у 2016. години и план расподјеле средстава за превоз ученика у 2017. години.

Начелник Одјељења за привреду Светозар Евђић истакао је да је општина Шамац у 2017. години Буџетом планирала средства у висини 85.000 КМ и то 10.000 КМ на име накнаде трошкова превоза ученика Основних школа и 70.000 КМ на име суфинансирања трошкова превоза ученика Средње школе „Никола Тесла“, те 5.000 КМ за превоз ученика основних школа које нису обухваћене редовним аутобуским линијама.Светлана Павловић, дипл. журналиста