Претрага

Стање безбиједности на шамачком подручју задовољавајуће

Командир Полицијске станице Шамац Бобан Илинчић оцијенио је стање безбиједности на шамачком подручју у првих пет мјесеци задовољавајуће, те истакао  да је проценат расвијетљености кривичних дјела (КД) приближно на истом нивоу као и првих пет мјесеци 2016. године.
Илинчић је додао да је као резултат рада полиције проценат расвијетљености кривичних дјела крађа 90%.

„Када је у питању јавни ред и мир (ЈРМ) дошло је до побољшања. У  првих пет мјесеци 2017. године имали смо 14 прекршаја против ЈРМ, а прошле године је евидентиран 21 прекршај“ – каже Илинчић.
Илинчић подсјећа да тамо гдје је побољшање евидентно, смањен је број саобраћајних незгода са страдалим лицима за 63% у овој години“ – наглашава Илинчић.

Илинчић је подсјетио да је акценат рада Полицијске станице Шамац стављен на санкционисање најтежих саобраћајних прекршаја као што су вожња под дејством алкохола, контрола брзине кретања и санкционисање најтежих и најдрастичнијих прекорачења брзине.
„У први пет мјесеци 2017. године само због вожње под дејством алкохола из саобраћаја смо искључили 192 возача“ – каже Илинчић.

Илинчић додаје да је почела сезона годишњих одмора, те полиција проводи низ превентивно репресивних активности и по питању криминалитета, саобраћаја и ЈРМ.
„Појачан је рад полицијских службеника на спречавању кривичних дјела у погледу појачаних обилазака, те акција превентивног и репресивног карактера.

Светлана Павловић, дипл. журналиста