Претрага

Нови „Правилник о условима кориштења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и села за 2017. годину“

Обавјештавају се пољопривредни произвођачи са подручја општине Шамац, да је донешен нови „Правилник о условима кориштења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и села за 2017. годину“.
Поводом тога, самостални стручни сарадник за пољопривреду Младен Аџић, позвао је пољопривредне произвођаче да се пријаве и да уколико испуњавају услове, остваре право на подстицаје у пољопривреди.
Аџић напомиње да нови Правилник садржи одређене новине и побољшања у односу на Правилнике из ранијих година.

„Правилник је уз постојеће, проширен за нове врсте подстицаја. Новина је да у оквиру одређених подстицајних мјера захтјеве могу да  подносе како пољопривредници који су уписани у РПГ тако и они који нису регистровани, а то је дозвољено у области пчеларства, производње на отвореном те код новчаних помоћи у пољопривреди“ – каже Аџић.
Још једна новина је да су уведени подстицаји за набавку опреме за пластеничку производњу.
„Такође, лимити за исплату новчаних подстицаја код одређених врста пољопривредне производње, као нпр., код пластеничке, гдје су овисно о површини на којој се врши производња установљена два лимита за исплату подстицаја, од којих је горњи 1.000 КМ“ – додаје Аџић.

ПРИЛОГ: Правилник о условима кориштења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и села за 2017. годину