општина Шамац - opština Šamac

Otvorena Vaskršnja izložba

Štampa

U holu Osnovne škole u Šamcu postavlјena je 13. tradicionalna izložba vaskršnjih jaja koju su osmislili učenici od prvog do petog razreda sa svojim nastavnicima.

Vaskršnja izložba, na kojoj učestvuje više od 200 učenika, biće otvorena do 18. aprila.

Direktor Osnovne škole Šamac Slobodan Čeliković [ … ]

Poslednje ažurirano ponedeljak, 10 april 2017 08:25 Opširnije...
 

Književno veče posvećeno Danu opštine

Štampa

U okviru obilјežavanja Dana opštine koji se obilјežava 15. aprila održana je jedna od prvih manifestacija, književno veče na kojoj su se pored pjesnika iz Šamca, Brčkog, Modriče, Donjeg Žabara, Bijelјine predstavili i gosti pjesnici Zorka Čordašević iz Frankfurta i Jovica Nikolić iz Lapova Šumadija. [ … ]

Poslednje ažurirano ponedeljak, 10 april 2017 07:36 Opširnije...
 

Deminerska sezona počela u Obudovcu

Štampa

Deminersku sezonu na šamačkom području otvorila je Republička uprava Civilne zaštite, a deminiranje se vrši u Obudovcu na površini od 17.000 metara kvadratnih.

Vođa mašinskog tima za deminiranje Republičke uprave Civilne zaštite Dragoslav Berić kaže da će, završetkom ovih aktivnosti, biti kompletir [ … ]

Poslednje ažurirano petak, 07 april 2017 14:25 Opširnije...
 

Počelo obilјežavanje minskih polјa

Štampa

U saradnji sa Centrom za uklalјanje mina, regionalna kancelarija Brčko, a prema planu za ovu godinu počela je aktivnost obilјežavanja, zanavlјanja oznaka koje su pale.

Aktvnosti se sprovode u osam mjesnih zajednica koje su ugrožene minama, Grebnicama, Obudovcu, Batkuši, Branici, Srednjoj Slatini, [ … ]

Poslednje ažurirano petak, 07 april 2017 12:37 Opširnije...
 

Počeo upis u prve razrede Osnovne škole

Štampa

Prema planu upisa u četiri osnovne škole na šamačkom području trebalo bi da bude upisano oko 130 prvačića.

Načelnik službe za društvene djelatnosti Slobodan Stojić rekao je da će prvačići biti upisani u škole u Šamcu, Crkvinu, Gornjoj Slatini i Obudovcu.


Poslednje ažurirano četvrtak, 06 april 2017 07:26 Opširnije...
 

Obilјežen Dan policije

Štampa

Pripadnici Policijske stanice Šamac su povodom Dana policije i 25 godina postojanja MUP-a Republike Srpske na trgu položili vijence, te zapalili svijeće na spomeniku poginulim pripadnicima policije u otadžbinskom ratu za koje je služen parastos.

Komandir Policijske stanice Šamac Boban Ilinčić re [ … ]

Poslednje ažurirano sreda, 05 april 2017 11:36 Opširnije...
 

Obavještenje za poslovne subjekte

Štampa

Obavještavamo Vas da je Agencija za razvoj MSP izradila Bilten poslovne saradnje, namijenjen poslovnim subjektima koji žele da pronađu nove poslovne prilike na inostranom tržištu.

Bilten će izlaziti jednom mjesečno kao vid podrške Evropske mreže preduzetništva domaćim preduzećima.

 

Prilog:

- Bilten poslovne saradnje – Evropska mreža preduzetništva Republike Srspke

 

Obavještenje

Štampa

Poštovani polјoprivrednici,

 

obavještavamo vas da je 31.03.2017. godine objavlјen Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj polјoprivrede i sela u 2017. godini („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 31/17), gdje je podsticaj za proizvodnju merkantilne pšenice u 2017. definisan članom 24. Pravilnika, kako slijedi:

 

Član 24.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice u 2017. godini imaju polјoprivredni proizvođači koji su izvršili jesenju sjetvu merkantilne pšenice u 2016. godini, koji su podnijeli zahtjev popunjen na Obrascu 26a. iz Priloga ovog pravilnika i prijavili kao način korištenja polјoprivrednog zemlјišta u RPG u 2017. godini.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju registrovani polјoprivredni proizvođači koji ispunjavaju slјedeće uslove:

1) da zasiju minimalno 1,5 ha merkantilne pšenice i imaju prijavlјeno to polјoprivredno zemlјište kao način korištenja i

2) da u proizvodnom ciklusu primijene preporučene sjetvene normative, od minimalno 170 kg sjemenske pšenice po hektaru.

(3) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji, uz koji se prilaže:

1) maloprodajni fiskalni račun (fiskalni isječak) za kuplјeno sjeme, uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, sa naznačenim brojem predmetnog fiskalnog računa (BF) za koji je faktura izdata, tako da se jedna faktura odnosi isklјučivo na jedan fiskalni račun ili

2) potpisana i ovjerena veleprodajna faktura na kojoj je naznačeno ime podnosioca zahtjeva i

3) za poslovne subjekte koji imaju vlastitu proizvodnju sjemena i koji su upisani u Registar proizvođača sjemena, dokaz (interni dokument) o količinama vlastitog deklarisanog sjemena upotrijeblјenog za sjetvu – vlastitu proizvodnju merkantilne pšenice.

(4) Visina podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u iznosu od 200 KM/ha u skladu sa Planom korištenja sredstava.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizvodnju merkantilne pšenice u 2017. godini podnosi se najkasnije do 30. aprila tekuće godine.

 

PRILOG:

- Obrazac za pšenicu 2016/2017.

 

Prva akcija pošumlјavanja na području prirodnog kompleksa „Tišina i Odmut“ kod Šamca - Vraćamo hrast lužnjak u Posavinu

Štampa

Od nekadašnjih nepreglednih šuma hrasta lužnjaka u Posavini su danas ostali samo fragmenti i pojedinačna stabla.

Slično stanje je i sa ostalim nizijskim šumama oko rijeka i močvara u Posavini.

Posebno se obale vodenih staništa krče i degradiraju, zatrpavaju otpadom i zarastaju.

Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta (DIZB) je u subotu 01.04.2017. godine organizovalo uređenje i pošumlјavanje dijela obala bara Tišina i Odmut.

Poslednje ažurirano ponedeljak, 03 april 2017 14:54 Opširnije...
 

Pošumlјavanje kompleksa bara Tišina i Odmut

Štampa

Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta organizovalo je akciju uređenja i pošumlјavanja dijela obala bara Tišina i Odmut kod Šamca.

U akciji, koju je podržala opština Šamac, u subotu, 1. aprila, učestvovalo je 25 volontera Društva, Crvenog krsta, Sportsko-ribolovnog društva „Šamac“, te vat [ … ]

Poslednje ažurirano ponedeljak, 03 april 2017 18:53 Opširnije...
 

Crvena Zvijezda iz Obudovca najbolјa

Štampa

U Obudovcu je odigrana utakmica drugog kola Kup-a RS.


Poslednje ažurirano ponedeljak, 03 april 2017 13:48 Opširnije...
 

Počelo čišćenje priobalјa Bosne i Save

Štampa

U Šamcu je počelo čišćenje priobalnog dijela rijeka Bosne i Save u okviru obilјežavanja 15. aprila - Dana opštine, a na inicijativu Kabineta načelnika opštine Šamac.

Čišćenje će trajati mjesec dana, a sprovode ga osnovci i srednjoškolci, volonteri Crvenog krsta, Mjesna zajednica Šamac, te Civilna [ … ]

Poslednje ažurirano ponedeljak, 03 april 2017 13:31 Opširnije...
 

Poziv privrednicima za realizaciju novih investicija

Štampa

U prostorijama opštine Šamac je zainteresovanim privrednicima predstavlјen javni poziv za učešće u projektu „Lokalno integrisani razvoj“, za realizaciju novih investicija, koji je raspisao Razvojni program UN (UNDP).

Načelnik Službe za lokalno ekonomski razvoj Predrag Nedić rekao je da je po jedno [ … ]

Poslednje ažurirano ponedeljak, 03 april 2017 13:14 Opširnije...
 

Uskoro atletske sekcije u Šamcu

Štampa

U Šamcu je danas održan radni sastanak predsjednika Atletskog kluba RS Bore Đurđevića sa predsjednicom Skupštine Nikolinom Škrbić, načelnika Odjelјenja za privredu Svetozara Evđića i direktorima Osnovne i Srednje škole u Šamcu Slobodanom Čelikovićem i Milivojem Džombićem.

Na sastanku je dogovoreno [ … ]

Poslednje ažurirano petak, 31 mart 2017 13:36 Opširnije...
 

Iz Budžeta 70.000 KM za održavanje puteva

Štampa

Prema usvojenom programu o održavanju puteva na šamačkom području za ovu godinu budžetom opštine predviđeno je 70.000 KM.

Načelnik Odjelјenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Vedrana Mihalјčić kaže da je u sklopu tog programa predviđeno nasipanje makadamskih puteva, krplјenje uda [ … ]

Poslednje ažurirano sreda, 29 mart 2017 12:37 Opširnije...
 

Izabran novi Nadzorni odbor Slobodne zone

Štampa

U Šamcu je održana prva vanredna sjednica Skupštine opštine u funkciji Skupštine JP Slobodna zonad.o.o. Šamac.

Na inicijativu  članova Skupštine razriješeni su dužnosti vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora i imenovani novi, Saša Božić, Ignjat Voćkić, Mladen Bijelić, Dragoslav Gluvačević i Bojana Marković.

Na istoj sjednici Skupštine donesena je odluka o utvrđivanju standarda  i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora „Slobodne zone“ d.o.o. Šamac, odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Nadzornog odbora, kao i odluka o utvrđivanju standarda  i kriterija za izbor i imenovanje članova odbora za reviziju ovog preduzeća.

 

Svetlana Pavlović, dipl. žurnalista

 

Sа sјеdnicе Skupštinе оpštinе (VIDEO)

Štampa

Nаkоn sјеdnicе Skupštinе prеdsјеdnik Skupštinе Nikоlinа Škrbić је izјаvilа zа mеdiје dа su оdbоrnici nа sјеdnici Skupštinе, а nа priјеdlоg Kоmisiје zа nаgrаdе i priznаnjа  dоniјеli оdluku о dоdјеli оpštinskih priznаnjа kоја ćе biti uručеnа 15. аprilа.

„Nајvеćе оpštinskо priznаnjе nа svеčаnој sје [ … ]

Poslednje ažurirano ponedeljak, 03 april 2017 18:24 Opširnije...
 

Održana šesta redovna sjednica Skupštine (VIDEO)

Štampa

Na šestoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Šamac odbornici su razmatrali i usvojili 13 tačaka dnevnog reda.

Svoje aktivno učešće na Skupštini dali su odbornici pozicije i opozicije i tako donijeli zajedničke odluke značajne za život i rad ove lokalne zajednice.

Nakon himne, predsjednik Skupštin [ … ]

Poslednje ažurirano ponedeljak, 03 april 2017 18:14 Opširnije...
 

Zajednička proizvodnja kornišon krastavaca

Štampa

UP GRADAČAC – Edin Hanić u saradnji sa firmom AM-ĐOKIĆ organizuje kooperativnu proizvodnju kornišon krastavaca na teritoriji opštine Gradačac i Šamac.

Krastavac je KIBRIA hibrid a plan je zasnovati zajedničku proizvodnju sa 80 proizvođača.

Osigurale bi se vrhunske sadnice, najbolјa zaštita i đubriva.

Proizvodnju kod kooperanata od sadnje do kraja vegetacije (prvi mrazevi) bi pratio agronom – stručni konsultant za tehnologiju (ishrana, zaštita) mr sci. Emir Sejdić.

Za više informacija (preuzimanje i moguće potpisivanje ugovora o zajedničkoj proizvodnji) organizujemo prezentacije i to:

 

- ponedjelјak, 03.04.2017. godine u Šamcu, velika sala Skupštine opštine Šamac u 10:00 sati,

- utorak, 04.04.2017. godine u Obudovcu, Dom kulture u 19:00 sati.

 

Dodatne informacije u Službi za lokalni ekonomski razvoj polјoprivredu i selo (Milan Nikolić i Ivo Blažanović) i u Odjelјenju za privredu opštine Šamac.

 

Prilog:

- Ugovor o organizovanju proizvodnje i otkupu polјoprivrednih proizvoda

Poslednje ažurirano utorak, 28 mart 2017 11:26
 

Srednjoškolski centar planira upis 136 učenika

Štampa

U Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ u Šamcu u novoj školskoj godini će, prema planu, biti upisano 136 učenika.

Direktor škole Milivoje Džombić naveo je da je planiran upis u šest odjelјenja.

„Planiramo da upišemo po 20 učenika u računarsko-informatičku gimnaziju i gimnaziju opšteg smjera, po 2 [ … ]

Poslednje ažurirano ponedeljak, 27 mart 2017 12:35 Opširnije...
 

Razgovori o učešću u projektu

Štampa

Predstavnici Nezavisnog biroa za razvoj Modriča/Gradačac su zajedno sa predstavnicima Opštine Šamac posjetili su Udruženje penzionera Šamac i sportsko udruženje Borac.


Poslednje ažurirano ponedeljak, 27 mart 2017 08:41 Opširnije...
 

Konferencija mladih CK RS

Štampa

U prostorijama Crvenog krsta RS na Palama održana je zajednička konferencija mladih CK RS na kojoj je Snežana Tomić iz Bijelјine izabrana za predsjednika omladine CK RS, a Andrej Pavlović iz Šamca za predsjednika omladine CK regije Semberija, Majevica i Posavina.


Poslednje ažurirano petak, 24 mart 2017 13:50 Opširnije...
 

Donacija biblioteci Srednje škole u Šamcu

Štampa

Direktor Srednje strukovne škole iz Orašja donirao je 1.368 knjiga biblioteci šamačkog Srednjoškolskog centra „Nikola Tesla“ kojoj je tokom poplava 2014. godine uništen cijeli knjižni fond.

Direktor šamačkog Srednjoškolskog centra Milivoje Džombić rekao je da je biblioteka prije poplava imala 6.000 [ … ]

Poslednje ažurirano četvrtak, 23 mart 2017 14:29 Opširnije...
 

Obavještenje

Štampa

Obavještavamo građane da je u ulici „Kralјa Aleksandra Karađorđevića 60“ u Šamcu otvorena putnička agencija „Fly Nova krila Evrope“.

Agencija se bavi organizacijom putovanja, rezervacijom hotela, organizovanjem svečanosti, lјetovanja, ekskurzija i zapošlјavanja na prekookeanske kruzere.

Agencija r [ … ]

Poslednje ažurirano ponedeljak, 20 mart 2017 08:40
 

Za lјepši Šamac

Štampa

Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove pokreće prolјećne aktivnosti na uređenju grada, pod motom „Za lјepši Šamac“.

Početak aktivnosti je predviđen 17.03.2017. godine, sa početkom u 11:55 časova, na parkingu ispred „Bingo“ d.o.o. kada će se ovoj akciji pridružiti radnici svih javnih ustanova, preduzeća i škola na području grada Šamca.

U periodu od 17.03.2017. godine do 13.04.2017. godine na području grada aktivnosti će biti usmjerene na: hortikulturno uređenje grada, uređenje kružnog toka, ulaza kod „Ušća Bosne“ a.d. i ulaza kod toplane, uklanjanje šiblјa i niskog rastinja na zaraslim javnim površinama i parcelama u vlasništvu Opštine, prikuplјanje komunalnog otpada sa javnih površina, uklanjanje ostataka od plakata i oglasa sa stubova javne rasvjete i stabala, postavlјanje novih klupa, zamjena dotrajalih dijelova na postojećim klupama i farbanje, orezivanje drveća, farbanje betonskih saksija i pranje ulica.

Pozivamo sve građane da se uklјuče u ovu akciju i time daju svoj doprinos uređenju grada.

Svi građani koji imaju prijedlog za lјepši Šamac, mogu to učiniti svakim radnim danom putem telefona: 065/471-484.

 

Načelnik Odjelјenja za prostorno uređenje

i stambeno komunalne poslove

Vedrana Mihalјčić, dipl. inž. građ.

 

Obavještenje

Štampa

Na zahtjev Načelnika opštine Šamac Đorđa Milićevića u Šamcu je danas 09.03.2017. godine održan sastanak predstavnika JP „Komunalno Brčko“ i Odsjeka  civilne zaštite Šamac.

Na sastanku je razmatran dugogodišnji problem koji se odnosi na pse lutalice, a na pomolu je njegovo brzo rješavanje.

Ovo je drugi po redu sastanak sa šefom sektora za zbrinjavanje napuštenih životinja Želјkom Tomić iz Brčko Distrikta i kinologom Asimom Midžićem.

Postignut je dogovor o njihovom angažovanju i pomoći u rješavanju ovog problema.

Mnogi građani opštine Šamac su apelovali da se ovaj dugogodišnji problem razriješi.

U proteklom periodu stručne ekipe iz Brčko Distrikta su u dva navrata intervenisale na ovom području.

Sva njihova pozitivna iskustva primjeniće se i na području opštine Šamac.

Operativne aktivnosti, u sadejstvu sa Civilnom zaštitom i Komunalnom policijom, planirane su za narednu sedmicu.

Pored uklanjanja pasa lutalica, za učenike Osnovnih škola, predviđena su edukativna predavanja na temu „Pas i njegove potrebe“.

 

Šef Odsjeka civilne zaštite Šamac

Boro Bogdanović

 

Oglas za upis djece u pripremni program u godini pred polazak u školu

Štampa

JPU „Radost“ Šamac u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture RS organizuje besplatno sprovođenje programa za djecu u godini pred polazak u školu, a koja nisu polaznici cjelovitog razvojnog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Program će se realizovati u periodu od 01. marta do 31. maja 2017. godine, tri mjeseca, svaki radni dan po tri časa.

Za sve zainteresovane roditelјe oglas će biti otvoren od 17.01.2017. godine do 08.02.2017. godine.

Upis djece se vrši u prostorijama ustanove od 07:30 do 15:30 časova svakog radnog dana.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 054/620-880 i 620-882.

 

Direktor

Vida Stajić

 

Pomozimo malom Alminu

Štampa

Osmogodišnji Almin Žigić iz Šamca operisao je prije 15 dana tumor na mozgu u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci.

Prema riječima njegovih roditelјa za 15 dana trebalo da stigne patohistološki nalaz, a onda će se odrediti terapija.

Almin je došao kući u Šamac i sada se čeka konačan nalaz.

Roditelјi malog Almina, Senad i Denira mole sve lјude dobre volјe da se uklјuče u ovu humanitarnu akciju, oni nemaju stalna primanja, a pomoć im je potrebna za dalјe liječenje njihovog sina.

Unaprijed su zahvalni svima koji se uklјuče u ovu akciju.

Za pomoć za liječenje osmogodišnjeg Almina zainteresovani mogu uplatiti novac na:

 

Field 9: Beneficiary customer:

IBAN: BA395620998135450828

Danira (Dahmo) Žigić

Vojislava Ilića 34

76 230 Šamac

 

Field 57: Account with institution:

SWIFT BIC: RAZBBA22

NLB Banka a.d.

Milana Tepića br 4, 78 000 Banja Luka

Bosnia and Herzegovina

 

ADDITIONAL INFORMATION

Field 56: Intermediary institution:

For following currency/ies/: EUR, USD, AUD, CAD, CHF, DKK, GBR, HRK, HUF, JPY, NOK, SEK

SWIFT BIC: LJBASI 2X

Nova Ljubljanska banka d.d.

Ljubljana

Slovenija

 

Odluka o dodjeli stipendija za školsku 2016/2017. godinu

Štampa

Odluka o dodjeli stipendija za školsku 2016/2017. godinu

Poslednje ažurirano utorak, 03 januar 2017 09:45
 


Strana 2 od 2

Имате питање?

Najave

Телефон за пријаве

Пријавите проблем из области јавне комуналне инфраструктуре или инспекцијског надзора

Priručnik za odbornike

Investment Brief

Нацрт просторног плана

Spisak donatora

СТРАТЕГИЈА ЛЕР-а 2011-2020

Додјељене помоћи - донације

Pretraga

Šamac u slici

 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици
 • Шамац у слици

Trenutno na sajtu

Imamo 194 gostiju na mreži

Dodatne opcije