Претрага

Комуналне услуге

На тему „Јавно о јавним услугама“ је у Шамцу одржан округли сто који је организован од стране Центра за менаџмент, развој и планирање –МДП иницијативе Добој, општине Шамац, Удружења „За здрав живот и екологију свијести“ и мјесне заједнице Шамац.

Пројекат „Мониторинг јавних услуга“ покренут је и подржан од стране Фонда отворено друштво БиХ с циљем да се актуелизује питање одговорности локалних власти за доступност и квалитет јавних услуга на локалном нивоу. Пројектом је испитано задовољство грађана доступношћу и квалитетом јавних услуга.


„Центар за менаџмент, развој и планирање –МДП Иницијативе Добој потписао је уговор и обавезао се да ће активности реализовати у пет општина у БиХ међу којима је и Шамац. Ово је наставак активности. Хоћемо да потенцирамо мјесто и улогу грађана у процесу креирања локалних политика којима се дефинишу јавне услуге на локалном нивоу. Сматрамо да су грађани ти који требају да креирају локалне политике и управо због тога треба створити простор за комуникацију између грађана и локалне управе – рекао је представник Центра за менаџмент, развој и планирање МДП Иницијативе Добој Далибор Ђерић.

Он каже да је ово искорак у том правцу и жеља је да на неки начин приближе локалну управу, одборнике и грађане заједнички се фокусирају на локалну управу и јавне услуге.


Предсједник Скупштине Шамца Предраг Маринковић каже да је у интересу свих да грађани кажу шта је то што недостаје и шта је добро.

„Циљ нам је да ниво јавних услуга подигнемо на виши ниво – каже Маринковић и додаје да је спецификум општине да ми немамо своје комнунално предузеће него те послове ради приватно предузеће и самим тим локална управа не може директно да утиче на ниво и квалитет јавних услуга. У даљем периоду ово ће утицати да формирамо једно јавно предузеће које ће се бавити комуналним услугама.

Анкетом је обухваћен читав спектар јавних услуга које пружа локална управа и оне за које је директно одговорна, а и оне које су пренесене с виших нивоа власти. Најлошије је оцјењен јавни превоз, а најбоље водоснабдијевање, али став грађана варира од једне до друге мјесне заједнице.


Светлана Павловић, дипл.журналиста