Претрага

Одржана шеста редовна сједница Скупштине (ВИДЕО)

У Шамцу је одржана шеста редовна сједница Скупштине на којој се расправљало о 12 тачака дневног реда значајних за живот и рад у овој локалној заједници. Поред осталих, одборници су на сједници усвојили Одлуку о допуни Одлуке о разврставању, управљању и заштити локалних путева и улица у насељу на подручју општине Шамац. Сврха доношења ове Одлуке је успостављање контроле над експлатацијом шљунка из ријеке Босне.

Имајући у виду да већ дужи низ година имамо проблема са нелегалном експлоатацијом шљунка у ријечном кориту Босне и да имамо проблем са територијалним разграничењем, односно на десном дијелу обале Босне имамо одређене сагласности које издаје Водопривреда ФБиХ, што аутоматски прави један проблем, јер нисмо у могућности да се врши било каква контрола експлоатације овог шљунка и пјеска. Исто тако смо свјесни да постоји и један већи број лица који врше апсолутно нелегалну експлоатацију, а она доводи до тога да се шљунак вади на мјестима гдје није предвиђен, тако да имамо страшну ерозију земљишта, да је Босна само у овом прољетном дијелу однијела на десетине хектара обрадивог пољопривредног земљишта. Чврсто смо одлучили да заједно са републичким инспекторатом, Агенцијом за воде и Министарством пољопривреде овоме станемо на крај – каже начелник општине Шамац Саво Минић.


Он је истакао да је ова Одлука политичка Одлука и заснована је на закону јер, како он каже имају право да јавним и некатегорисаним путевима врше надзор и контролу начина кориштења тих путева као и да доносе одговарајуће подзаконске акте који регулишу начин саобраћаја на овим путним правцима, а из тог разлога је ова одлука и донесена.

Морамо радити по систему тук на утук док се ово не ријеши, јер се годишње сигурно милион метара кубних шљунка извози са подручја општине Шамац. Морам исто тако бити искрен да они који имају уредну сагласност, а њих је мало који плаћају обавезе РС и општини Шамац и имају елобарат за уређење корита ријеке Босне и њима дајемо подршку - наглашава Минић.

Одборници су донијели и Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на подручју општине Шамац, као и информацију о превозу ученика у 2012 години.

Посебне дискусије је изазвала Информација о превозу ученика и успјеху и владању ученика Средње шкле „Николе Тесла“.

Свјесни смо да је тешка економска ситуација и што се тиче самих родитеља који треба једним дијелом да финансирају превоз, а исто тако и што се тиче општине Шамац и буџета, као и средстава која су предвиђена за финансирање превоза ученика. Ми смо закључили да се морају изнаћи средства, јер је и нама интерес да што више, поготово ако је у питању Основно образовање које је законска категорија, да помогнемо родитељима везано за превоз – каже предсједник Скупштине Предраг Маринковић додајући да је друга наша иницијатива да што више ученика упишемо у Средњу школу, тако да смо и ту обезбиједили одређена средства да превозимо ученике који похађају школу у Шамцу. Обишли смо завршне разреде, разговарали са ученицима, директорима и наставницима која су то занимања која нуди наша Средња школа и рекли им да ћемо обезбиједити превоз.

Друга информација је била о успјеху и владању ученика у 2012/ 2013 години, а коју су одборници такође усвојили.

Оно што је изазвало бригу код одборника јесте велики број изостанака ученика средње школе. Дошли смо до одређеног закључка да је то одраз једне тешке економске и привредне ситуације како на подручју општине Шамац тако и у цијелој држави. То је једно питање којим треба да се позабаве школа, родитељи и локална заједница- каже Маринковић.

На истој сјендици одборници су усвојили Извјештај Професионалне ватрогасне јединице у 2012. Години са Програмом рада за 2013. Годину, извјештај о раду ЈУ“Народна библиотека“ за 2012, са Програмом рада за 2013. Годину.

Одборници су на шестој редовној сједнии усвојили Приједлог Одлука о формирању штаба за ванредне ситуације, о одређивању локације за уништавање НУС-а и мина, као и Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Управних одбора јавних установа чији је оснивач Скупштина општине Шамац. У дискусијама су учестовали скоро сви одборници позиције и опозиције и заједнички доносили Одлуке за добробит ове локалне заједнице.

 

 

 

 


 

Светлана Павловић, дипл.журналиста