Почетна Скупштина општине Потпредсједник Скупштине

Потпредсједник Скупштине општине

Штампа

Крста Бајкановић, потпредсједник Скупштине општине, рођен 1.10.1952 године у Горњој Слатини, гдје је и завршио Основну школу. Средњу школу завршио у Шамцу 1970. године. Дипломирао на Вишој пољопривредној школи 1977. године у Винковцима. Звање дипломираног економисте стекао 2006. године на Факултету за пословне студије у Бањалуци.
Први радни однос засновао 1978. године у Основној организацији коопераната у Обудовцу на пословима референта производње.
У току досадашњег 30-годишњег радног стажа обављао разне руководне послове / директор Основне организације коопераната 4 године, шефа службе комерцијалних послова 25 година/. Након локалних избора 2008. године засновао радни однос у Административној служби општине Шамац. Истакнути друштвено-политички и спортски радник.
Ожењен, отац једног дјетета.

 

 

Додатне опције