Почетна Општинска управа Одсјек цивилне заштите

Одсјек цивилне заштите

Штампа

+387 (0) 54 611 637
+387 (0) 54 611 637

НАДЛЕЖНОСТИ:

Одсјек цивилне заштите обавља послове цивилне заштите, припреме и спровођења мјера заштите и спасавања људи и материјалних добара од опасности изазваних елементарном непогодом и другом несрећом, у складу са законом.

 

Главни мени


Додатне опције