Почетна Општинска управа Одјељење за просторно-уређење и стамбено-комуналне послове

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Штампа

Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Ведрана Михаљчић рођена је 19. октобра 1987. год. у Градачцу.

 

Средњу школу завршила у Шамцу. Основне академске студије завршила на Архитектонско – грађевинском факултету Универзитета у Бањој Луци, гдје стиче звање дипломираног инжењера грађевинарства.

 

Образовање наставља на Грађевинском факултету у Суботици, мастер студије, смјер Саобраћајнице.


 

Од октобра 2013. до децембра 2016. године радила као пројектант на изради техничке документације и просторно планске документације.

 

+387 (0) 54 620 290

 +387 (0) 54 620 300
  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

 

НАДЛЕЖНОСТИ:

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове врши стручне и управне послове из надлежности Општине који се односе на: припрему просторно-планске документације, развојне планове, издавање локацијских услова и одобрења за грађење, исколчавање објеката, техничке прегледе и употребне дозволе изграђених објеката, контролу инвестиционо-техничке документације, легализације бесправно изграђених  објеката, изградњу,  одржавање  и заштиту објеката комуналне  и путне инфраструктуре, заједничку комуналну потрошњу, снабдјевање становништва питком водом и одводњу отпадних вода, чишћење и комунално уређење насељених мјеста, коришћење градског грађевинског  земљишта, заштиту животне  средине,  заузеће јавних  површина,  саобраћај,  управљање јавним паркинг просторима, утврђивање накнада за коришћење комуналне инфраструктуре и ресурса, послове из области стамбених односа, кућног реда, одржавања стамбених зграда и хитних интервенција, регистрације заједница етажних власника, имовинско-правне послове из надлежности општине, послове остваривања права избјеглица, расељених лица и повратника,  као и друге послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада.

  

У  саставу  Одјељења  за  просторно  уређење  и  стамбено-комуналне  послове  Комунална полиција обавља послове комунално-инспекцијског надзора над примјеном закона и других прописа из области комуналних и других дјелатности утврђених Законом о комуналној полицији, другим законима, као и послове утврђене прописима Општине, који у вршењу комунално-инспекцијског надзора има права и обавезе утврђене законом и прописима Општине.

 

 

 

Главни мени


Додатне опције