Радна тијела

Штампа

- Комисија за статут и  прописе

 

1. Ђуро Ивановић из реда одборника ХСС-НХИ - предсједник

2. Горан Глигоревић из реда одборника СНСД, члан

3. Бојана Марковић самостални одборник, члан

4. Даринко Јефремовић из реда стручних лица, члан

5. Ведран Ђурђевић из реда стручних лица, члан

 

- Комисија за буџет и финансије

 

1. Рајко Курешевић из реда одборника СП – предсједник

2. Петар Петровић из реда одборника ДП Драган Чавић, члан

3. Благоје Симић из реда одборника СДС, члан

4. Јока Вуковић из реда стручних лица, члан

5. Бранка Дамјановић из реда других лица, члан

 

- Комисија за награде и признања

 

1. Предраг Маринковић из реда одборника СНСД – предсједник

2. Недељко Митровић из реда одборника ДНС, члан

3. Десанка Цвијетић из реда одборника СДС, члан

 

- Комисија за мјесне заједнице

 

1. Срђан Настић из реда одборника СП – предсједник

2. Николина Шкрбић из реда одборника СДС, члан

3. Радо Босић из реда одборника Независна странка др Михајло Товирац, члан

4. Драган Митровић из реда других лица, члан

5. Јуро Крајиновић из реда других лица, члан

 

- Комисија за равноправност полова

 

1. Николина Шкрбић из реда одборника СДС, члан

2. Саша Маслић из реда одборника СНСД, члан

3. Бранка Дамјановић из реда других лица – предсједник

 

- Комисија за спровођење Кодекса понашања

 

1. Драшко Симић из реда одборника СДС – предсједник

2. Предраг Маринковић из реда одборника СНСД, члан

3. Ружа Станишић из реда одборника ДНС, члан

4. Зорица Станишић из реда других лица, члан

5. Горан Пашалић из реда других лица, члан

 

- Надзорни одбор

 

1. Јадранко Тодоровић из реда стручних лица – предсједник

2. Марко Курешевић из реда стручних лица, члан

3. Слободан Сјенчић из реда стручних лица, члан

 

- Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и представке

 

1. Маријан Туњић из реда одборника ХСС-НХИ – предсједник

2. Радо Босић из реда одборника Независна странка др Михајло Товирац, члан

3. Џевад Срна из реда других лица, члан

 

- Одбор за регионалну и међународну сарадњу

 

1. Џевад Мешић из реда одборника СДА – предсједник

2. Брано Гајић из реда одборника СДС, члан

3. Ружа Станишић из реда одборника ДНС, члан

4. Мијо Пандуревић из реда других лица, члан

5. Божо Нинковић из реда других лица, члан

 

- Савјет за омладину и спорт

 

1. Мишо Дервенић из реда одборника ДП Драган Чавић – предсједник

2. Синиша Кремоњић из реда одборника СНСД, члан

3. Симо Симић из реда одборника ПДП, члан

4. Драган Симић из реда других лица, члан

5. Алма Касумовић из реда других лица, члан

 

- Савјет за културу

 

1. Симо Симић из реда одборника ПДП – предсједник

2. Саша Маслић из реда одборника СНСД, члан

3. Недељко Митровић из реда одборника ДНС, члан

4. Ђурђина Босић из реда других лица, члан

5. Дарко Вујичић из реда других лица, члан

 

- Савјет за здравство, породицу, борачка и социјална питања

 

1. Петар Петровић из реда одборника ДП Драган Чавић – предсједник

2. Ружа Станишић из реда одборника ДНС, члан

3. Десанка Цвијетић из реда одборника СДС, члан

4. Чедо Писаревић из реда других лица, члан

5. др Михајло Товирац из реда других лица, члан

 

- Одбор за здравље

 

1. др Јован Живковић, предсједник

2. др Станко (Станка) Пивашевић, члан

3. др Анкица Поповић Скендеровић, члан

4. Вељко Милкић, члан

5. Босиљка Стајић, члан

6. Крста Бајкановић, члан

7. Слађана Мишић, члан

 

Додатне опције