Претрага

Мјесне заједнице

Р.бр.

Назив мјесне заједнице

Предсједник Савјета мјесне заједнице

Број телефона

1

Шамац

Срђан Настић

054/611-418

065/748-221

2

Обудовац

Митровић Драган

054/643-547

065/931-051

3

Обудовац II

Велимир Андрић

066/903-644

4

Доња Црквина

Чанчаревић Предраг

054/683-170

065/201-770

5

Горња Црквина

Маслић Саша

065/709-995

054/683-442

6

Брвник

Ђоко Ђурђевић

054/664-054

066/939-190

7

Доња Слатина

Петар Танасић

054/652-106

065/618-479

8

Средња Слатина

Цвијан Пајић

054/652-177

065/631-561

9

Горња Слатина

Петар Босић

054/662-290

066/608-616

10

Гајеви

Петар Симеуновић

054/662-404

065/313-427

11

Лугови

Спасо Лазић

065/695-861

12

Крушково Поље

Драшко Симић

065/948-531

13

Шкарић

Мирко Мишић

054/683-232

065/091-957

14

Писари

Михаило Курешевић

065/642-537

15

Српска Тишина

Лука Станојевић

054/654-236

065/056-127

16

Ново Село

Илија Крстановић

054/654-204

065/820-843

17

Ново Село II

Радован Марковић

065/795-959

18

Турсиновац

Милорад Пупчевић

066/975-424

19

Засавица

Јуро Крајиновић

054/683-169

063/944-411

066/094-352

20

Хрватска Тишина

Анто Петричевић

054/654-194
063/939-120

21

Корница

Јосип Шушак

065/207-475

22

Гребнице

Лука Лулић

054/664-047

054/664-015

066/652-086

23

Доњи Хасић

Мијо Брандић

054/654-199

065/857-698

0038591/220-8875

24

Горњи Хасић

Блаж Антуновић

054/683-173

066-676-540

063-944-411

25

Баткуша

Милутин Петровић

054/652-138

066/274-240