Претрага

У петак 30. јуна сједница СО Шамац

За петак 30.06.2017. године заказана је IX редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 09:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

1. Извод из записника са VIII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог пословника о раду Скупштине општине Шамац
4. Приједлог одлуке о мјесним заједницама на подручју општине Шамац

5. Приједлог одлуке о јавним паркиралиштима
6. Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Шамац
7. Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјени Одлуке о начину прикључења кућних прикључака на водоводну мрежу у приградским насељима Писари, Шкарић, Доња и Горња Црквина - Надзорног одбора КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац
8. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о приватизацији стамбених јединица
9. Приједлог одлуке о стављању ван снаге одлуке о образовању форума за безбједност општине Шамац
10. Извјештај о остваривању годишњег плана имплементације Стратегије развоја општине Шамац за 2016. годину
11. Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у школској 2015/2017. години
12. Извјештај о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине Шамац у 2016. години и план расподјеле средстава за певоз ученика у 2017. години
13. Информација о стању у привреди на подручју општине Шамац са показатељима запослености у 2016. години
14. Информација о стању безбједности за 2016. годину са упоредним показатељима из 2015. године
15. Информација о демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2016. години
16. Избор, именовања и разрјешења:
а) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац
б) Приједлог рјешења о именовању директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац
в) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Туристичка организација Шамац
г) Приједлог рјешења о именовању директора ЈУ Туристичка организација Шамац
д) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈПУ „Радост“ Шамац
ђ) Приједлог рјешења о именовању директора ЈПУ „Радост“ Шамац
17. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 9. сједницу можете преузети овдје