Pretraga

Za ljepši Šamac (FOTO)

Akcija pod nazivom „Za ljepši Šamac“ koja je na inicijativu Načelnika opštine počela prije mjesec dana, nastavlja se i dalje.

U periodu od 14. aprila kada je akcija počela, simbolično u pet do 12 časova, vođene su aktivnosti na hortikulturnom uređenju grada, uređenju kružnog toka, ulaza u grad kod preduzeća „Ušće Bosne“ a.d. i ulaza u grad kod „Toplane“, uklanjanju šiblja i niskog rastinja na zaraslim javnim površinama i parcelama u vlasništvu Opštine, prikupljanju komunalnog otpada sa javnih površina, uklanjanju ostataka od plakata i oglasa sa stubova javne rasvjete i stabala, postavljanju novih klupa, zamjeni dotrajalih dijelova na postojećim klupama i farbanju, orezivanju drveća, farbanju betonskih saksija, pranju ulica i dr.

Prema riječima načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno – komunalne poslove Vedrane Mihaljčić u gradu Šamcu dosada je provedeno niz aktivnosti, mnoge su još u toku, a planirane su nove aktivnosti koje će se izvoditi do kraja godine, a sve u cilju da grad ljepše izgleda.

Na ulazu u grad kod kružnog toka obavljene su aktivnosti oko pripremanja zemljišta i posađene su sadnice ukrasnog bilja.

Na ulazu u grad kod „Ušća Bosne“ a.d. uklonjeni su stari jarboli, pripremljeno je zemljište i zasađene su sadnice ukrasnog bilja, te posađeno cvijeće.

Na ulazu u grad kod „Toplane“ pripremljeno je zemljište i zasađeno cvijeće.

Uređena je i nasuta ulica koja spaja dva naselja, naselje Nemanjića i naselje Jugovića, a izlazi na ulicu Cara Dušana.

 


U parku su uklonjene stare sadnice, orezano postojeće i posađeno ukrasno šiblje i ruže, uklonjena dotrajala živa ograda i posađena nova, zamijenjeni dotrajali dijelovi klupa i klupe ofarbane, uklonjene stare i postavljene nove kante za smeće, te povađene stare i zasađene nove sadnice ukrasnog bilja, opran spomenik poginulim u NOR-u, uklonjene stare betonske saksije i postavljene nove u kojima su zasađene sadnice sezonskog cvijeća, ukrasnog bilja i ruža.
Na gradskom trgu uklonjene su stare dotrajale klupe, postavljene nove, postavljene nove kante za smeće, uklonjeni osušeni čempresi i zasađene nove sadnice sezonskog cvijeća.

Sve betonske saksije u gradu su ofarbane i u njima posađeno cvijeće.

U žardinjeru na trgu zasađeno je novo ukrasno drvo „Bonsai“, a u istu žardinjeru biće zasađeno i novo sezonsko cvijeće.

Očišćene su, ofarbane i postaljene oglasne table i reklamni panoi, te ofarbane klupe pored parapetnog zida.

U ulicama „Kralja Aleksandra I Karađorđevića“, „Nikole Tesle“ i „Svetosavskoj“ zamjenjeni su stari, te postavljeni novi saobraćajni znakovi.

Kod spomenika palim borcima i civilnim žrtvama otadžbinskog rata Mjesne zajednice Šamac, zasađeno ukrasno bilje i cvijeće.

Oprane su sve ulice u užem centru grada i trg, a ofarbana je ograda na malom mostu prema rijeci Bosni, prije mosta prema Prudu.

Na području grada ovih dana vode se aktivnosti košenja zelenih površina, sadi sezonsko cvijeće, uređuju površine na neizgrađenom gradskom zemljištu, te sasijeca šiblje i nisko rastinje.

Nakon vaskršnjih praznika nastavlja se sa aktivnostima čišćenja i uređenja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, aktivnostima na izgradnji odbrambeno putnog objekta kod zgrade Suda.

Planirano je postavljanje jarbola na ulazu u grad kod preduzeća „Ušće Bosne“ a.d. i kod kružnog toka, te se nastavljaju aktivnosti na održavanju čistoće grada kroz nabavke dodatnih kanti za smeće u širem dijelu grada, farbanjem stubova saobraćajnih znakova na cijelom području grada, biće postavljena horizontalna signalizacija.

Sve ovo sve aktivnosti s ciljem da grad bude ljepši i uređeniji, te se trebaju raditi u kontinuitetu.

U akciji „Za ljepši Šamac“ učestvovali su učenici Osnovne i Srednje škole iz Šamca, volonteri Crvenog krsta, Civilna zaštita, plesni klub „Princes“, Odsjek teritorijalne vatrogasne jedinice, preduzeća „Posavski borci“, „Slobodna zona“, „Sigma Komerc“, „Ušće Bosne“, Centar za socijalni rad, Vodovod i Kanalizacija, „Dule“, „E – Metal“, Mjesna zajednica Šamac, Udruženja žena „Brvnik“ i „Gornja Slatina“, moto klub „Viking“, Kolo srpskih sestara „Kosovka djevojka“ i građani.

Načelnik opštine zahvaljuje svima koji svojim učešćem daju doprinos da naš grad bude ljepši i čistiji.

Posebna zahvalnost upućena je preduzećima „Ušće Bosne“, „Sigma Komerc“, „Dule“, „Metal Holand“, staklarskoj radnji „Goran“ i Moto klubu „Viking“.

Pozivamo sve građane da se uključe i uzmu učešća u akciji i sve svoje prijedloge i sugestije jave na broj telefona 065/471-484.

 

 

 

 

Svetlana Pavlović, dipl.žurnalista