Претрага

Подстицаји

Ред. бр.

Назив подстицаја

Врста

Циљ

Служба која спроводи процедуру

На снази од

1

Субвенције за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правана лица

Грант

Подстицање запошљавања незапослених лица у циљу смањења незапослености и стварање бољег пословног окружења

Одјељење за привреду

8.6.2017.

2

Субвенције за ново запошљавање

Грант

Подстицање запошљавања незапослених лица у циљу смањења незапослености и стварање бољег пословног окружења

Одјељење за привреду

8.6.2017.

3

Субвенционисање трошкова набавке машина или опреме

Грант

Подстицање и осавремењивање процеса производње, инвестирања у нова и савремена средства за рад и производњу

Одјељење за привреду

8.6.2017.

4

Премија за производњу дувана у листу

Грант

Повећање производње дувана

Одјељење за привреду

По доношењу правилника

5

Премија за производњу поврћа и гљива

Грант

Повећање производње поврћа и гљива

Одјељење за привреду

По доношењу правилника

6

Подстицаји за производњу поврћа и цвијећа у заштићеном простору (у
пластеницима и стакленицима)

Грант

Повећање производње поврћа и цвијећа у заштићеном простору

Одјељење за привреду

По доношењу правилника

7

Суфинансирање здравствене контроле поврћа и цвијећа

Грант

Повећање производње поврћа и цвијећа у заштићеном простору

Одјељење за привреду

По доношењу правилника

8

Премија за производњу товних свиња

Грант

Повећање производње сточних свиња

Одјељење за привреду

По доношењу правилника

9

Премија за производњу товних јунади

Грант

Повећање производње товних јунади

Одјељење за привреду

По доношењу правилника

10

Премија за узгој приплодних крмача

Грант

Повећање сточног фонда

Одјељење за привреду

По доношењу правилника

11

Премија на стеоне јунице

Грант

Повећање сточног фонда

Одјељење за привреду

По доношењу правилника

12

Регресирање трошкова вађења и анализе крви код музних крава и бикова

Грант

Развој сточарства

Одјељење за привреду

По доношењу правилника

13

Производња и узгој квалитетних приплодних оваца

Грант

Повећање сточног фонда

Одјељење за привреду

По доношењу правилника

14

Премија за производњу и узгој пчела

Грант

Повећање производње меда

Одјељење за привреду

По доношењу правилника

15

Ванредне помоћи у пољопривреди

Грант

Развој пољопривредне производње

Одјељење за привреду

По доношењу правилника

16

Подстицајна средства за производњу поврћа и цвијећа у заштићеном простору кроз набавку опреме за пластеничку производњу

Грант

Развој пољопривредне производње

Одјељење за привреду

По доношењу правилника

17

Подстицајна средства за реализацију заједничких пројеката Општине Шамац и невладиних хуманитарних организација

Грант

Развој пољопривредне производње

Одјељење за привреду

По доношењу правилника

18

Унапређивање знања и вјештина у руралним подручјима

Грант

Развој пољопривредне производње

Одјељење за привреду

По доношењу правилника