Pretraga

Podsticaji

Red. br.

Naziv podsticaja

Vrsta

Cilj

Služba koja sprovodi proceduru

Na snazi od

1

Subvencije za novo zapošljavanje radnika

Grant

Podsticanje zapošljavanja nezaposlenih lica u cilju smanjenja nezaposlenosti i stvaranje boljeg poslovnog okruženja

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Za svaku godinu se donosi novi Pravilnik i Javni poziv

2

Subvencionisanje troškova nabavke mašina ili opreme za preduzetnike i pravna lica

Grant

Podsticanje i osavremenjivanje procesa proizvodnje, investiranja u nova i savremena sredstva za rad i proizvodnju

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Za svaku godinu se donosi novi Pravilnik i Javni poziv

3

Subcencionisanje troškova standardizacije kvaliteta poslovanja

Grant

Podsticanje i osavremenjivanje procesa proizvodnje, investiranja u nove standarde

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Za svaku godinu se donosi novi Pravilnik i Javni poziv

4

Premija za proizvodnju duvana u listu

Grant

Povećanje proizvodnje duvana

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

5

Premija za organizovanu proizvodnju povrća, ljekovitog bilja, voća i gljiva

Grant

Povećanje proizvodnje povrća,ljekovitog bilja, voća i gljiva

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

6

Podsticaji za proizvodnju povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru (u
plastenicima i staklenicima)

Grant

Povećanje proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

7

Sufinansiranje zdravstvene kontrole povrća i cvijeća

Grant

Povećanje proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

8

Premija za proizvodnju tovnih svinja

Grant

Povećanje proizvodnje stočnih svinja

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

9

Premija za proizvodnju tovnih junadi

Grant

Povećanje proizvodnje tovnih junadi

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

10

Premija za uzgoj priplodnih krmača

Grant

Povećanje stočnog fonda

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

11

Premija na steone junice

Grant

Povećanje stočnog fonda

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

12


Regresiranje troškova vađenja i analize krvi kod muznih krava i bikova

Grant

Razvoj stočarstva

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

13

Proizvodnja i uzgoj kvalitetnih priplodnih ovaca

Grant

Povećanje stočnog fonda

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

14

Premija za proizvodnju i uzgoj pčela

Grant

Povećanje proizvodnje meda

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

15

Podsticajna sredstva za proizvodnju povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru kroz nabavku opreme za  plasteničku proizvodnju

Grant

Povećanje proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

16

Podsticajna sredstva za realizaciju zajedničkih projekata Opštine Šamac i nevladinih humanitarnih organizacija

Grant

Povećanje poljoprivredne proizvodnje

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

17

Podsticajna sredstva za unapređivanje znanja i vještina u ruralnim područjima

Grant

Povećanje poljoprivredne proizvodnje

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

18

Vanredne pomoći u poljoprivredi

Grant

Razvoj poljoprivredne proizvodnje

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika