Успостављање јединствене евиденције о непокретностима

Кроз пројекат „Регистрација непокретности“ Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове реализује властитим средствима и дијелом кредитним средствима Свјетске банке успостављање јединствене евиденције о непокретностима – у народу познате као катастар и земљишна књига (грунтовница).
То значи да нови катастар непокретности представља јединствену евиденцију о непокретностима, стварним правима на њима као и носиоцима тих права.

Комисија за Горњу Слатину почела је са радом 1. августа 2017. године за катастарску општину Горња Слатина, а 18. септембра почиње и излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивању права на непокретности за катастарску општину Гајеви.
Поступак излагања за ове катастарске општине би требало да буде завршен  у наредних шест мјесеци, након чега слиједи и излагање за преосталих 18 катстарских општина на подручју општине Шамац.
Поступак оснивања катастра непокретности за цијеле катастарске општине подразумијева бесплатан поступак  излагања на јавни увид података о непокретностима и утврђивању права на  непокретностима, а што омогућава да грађани, правна лица, носиоци својине јавног права и други, кроз овај поступак, укњиже своју имовину бесплатно.
Комисија ради на спрату у просторији Центра за социјални рад, а  на грађане се апелује да се по пријему позивом одазову са личном картом и потребном документацијом за непокретности  које посједују.

Светлана Павловић, дипл. журналиста