Претрага

Одржана једанаеста сједница Скупштине општине (ВИДЕО)

На сједници Скупштине одборници су расправљали о једној тачки дневног реда и активно узели учешће одборници позиције и опозиције.
Одборници су на приједлог начелника и Одјељења за финансије донијели одлуку о дугорочном кредитном задуживању општине Шамац код домаћих кредитора у износу од 5.500.000 КМ.

Рок отплате кредита је 12 година са фиксном каматном стопом до 5,7% на годишњем нивоу у 144 једнаке мјесечне рате почев од 1.1.2018. године.
Кредитна средства користиће се за измирење обавеза на основу емисије обвезница са Фондом за развој и запошљавање РС (Инвестиционо развојна банка РС) у износу од 4.600.000 КМ и финансирање капиталних инвестиција у износу од 900.000 КМ којим би се ријешио дио инфраструктурних пројеката на територији општине Шамац.

Начелник општине Шамац Ђорђе Милићевић каже да је данас донешена одлука о дугорочном кредитном задуживању општине Шамац са намјером да се измире доспјеле, а неизмирене обавезе по основу  емисије обвезница из 2009. године.

„Тада је узет  кредит у износу од 4.570.000 КМ са затезним каматама и укупно треба да се врати 7.000.000 КМ. Задужење општине ове године је 21% у односу на пореске и непореске приходе из прошле године“ – каже Милићевић.
Он је додао да ће овим кредитним задужењем покренути процес да задужење смање на начин да годишње, умјесто 1.700.000 КМ отплате кредита дају 700.000 КМ, те на тај начин повећају  ликвидност и солвентност општине у дужем временском периоду.

„Ово ће омогућити да ријешимо проблем прекомијерног задуживања по основу емисије обвезница како би се постигла већа солвентност и ликдвидност у наредном периоду, а дио средстава у износу од око 900.000 КМ би инвестирали у инфраструктурне пројекте на подручју општине“ – наглашава Милићевић.

Начелник Одјељења за финансије, Слободан Сјенчић истакао је да општина Шамац има изузетно тешко кредитно задужење по основу емисије обвезница из 2009. године које не може да сервисира, а немогућност сервисирања тог дуга траје од 2013. године када је истекао грејс период.

„Сада имамо ситуацију да би 2018. године на 6.000.000 КМ прихода морали близу 30% дати  само за отплату дуга по основу емисији обевзница.  Због тога смо учинили велики напор да извршимо рефинансирање тог дуга са новим кредитним задужењем који ствара много мање оптерећења када су у питању ануитети у периоду доспјећа“ – наглашава Сјенчић.
Он додаје да ће на овај начин када се то замјени са новим кредитним задужењем, уз услове како је Скупштина донијела одлуку, свести на 12,8 одсто.



Светлана Павловић, дипл. журналиста