Почетна Вијести - актуелности Дуговања за јавну расвјету 120.000 КМ

Дуговања за јавну расвјету 120.000 КМ

Штампа

Дуговања за јавну расвјету на шамачком подручју до краја 2016. године износе 120.000 КМ, од чега се 80.000 КМ односе на дуговања старија од годину дана, а 40.000 КМ дуговања до годину дана, а Буџет општине то не може поднијети.

„Ради се о дуговањима по основу комуналне накнаде за које општина издаје рјешења по мјесним заједницама (МЗ) за јавну расвјету“ - каже в.д. начелника за финансије Слободан Сјенчић додајући да су активности Начелника усмјерене на уштеде најзначајнијих трошкова, а једна од битних су трошкови електричне енергије на подручју града и 25 мјесних заједница (МЗ).


Формирана је комисија за анализу стања јавне расвјете на челу са в.д. начелником за финансије Слободаном Сјенчићем која је снимила стање на комплетној општини, како би се на бази тога могле предузети мјере уштеде.
Сјенчић је подсјетио да је комисија за мјесец и по дана снимила стање јавне расвјете по МЗ, мјерним мјестима, имају топограф карте са уцртаним сваким стубом у свакој улици.

„Једна од мјера је искључење јавне расвјте у свим МЗ, осим свјетиљки које су директно прикључне на бројила грађана, те свјетиљки које освјетљавају раскрсницу, трг и центре МЗ.


„Започели смо процес склапања уговора са грађанима да се на њихово властито бројило региструје потрошња и да сами плаћају расвјету, а обавеза општине је одржавање јавне расвјете – каже Сјенчић.

Сјенчић подсјећа да ће се постепено искључивати јавна расвјета, а грађани треба да дођу и склопе уговоре са општином, групно или појединачно и да се престане са издавањем рјешења за комуналну накнаду.

Он додаје да ће на сједници Скупштине 27. фебруара бити приједлог и нада се да ће Скупштина донијети ту одлуку да се одлука о комуналној накнади стави ван снаге, а тиме би уштедили око 60.000 КМ годишње.


„За град смо предложили да се иде са искључивањем сијалица по принципу да свијетли свака друга сијалица. Активност је почела и очекујемо ефекте око 30.000 КМ на годишњем нивоу, тако да би укупна потрошња за јавну расвјету од око 150.000 КМ била смањена за 90.000 КМ – каже Сјенчић.

Сјенчић каже да су ефекти краткорочних мјера за које су поставили рок 1. априла, те су предложили и дугорочне мјере које се односе на замјене сијалица са LED сијалицама за које ће покушати наћи финансијера.

Сјенчић је навео добар примјер МЗ Засавица гдје 40 становника имају јавну расвјету на властито бројило прикључена јавна расвјета, а изразило је исту жељу још њих 60.

Светлана Павловић, дипл. журналиста

Последње ажурирано понедељак, 13 фебруар 2017 11:49  

Додатне опције