Obavještenje

Štampa

Na zahtjev Načelnika opštine Šamac Đorđa Milićevića u Šamcu je danas 09.03.2017. godine održan sastanak predstavnika JP „Komunalno Brčko“ i Odsjeka  civilne zaštite Šamac.

Na sastanku je razmatran dugogodišnji problem koji se odnosi na pse lutalice, a na pomolu je njegovo brzo rješavanje.

Ovo je drugi po redu sastanak sa šefom sektora za zbrinjavanje napuštenih životinja Želјkom Tomić iz Brčko Distrikta i kinologom Asimom Midžićem.

Postignut je dogovor o njihovom angažovanju i pomoći u rješavanju ovog problema.

Mnogi građani opštine Šamac su apelovali da se ovaj dugogodišnji problem razriješi.

U proteklom periodu stručne ekipe iz Brčko Distrikta su u dva navrata intervenisale na ovom području.

Sva njihova pozitivna iskustva primjeniće se i na području opštine Šamac.

Operativne aktivnosti, u sadejstvu sa Civilnom zaštitom i Komunalnom policijom, planirane su za narednu sedmicu.

Pored uklanjanja pasa lutalica, za učenike Osnovnih škola, predviđena su edukativna predavanja na temu „Pas i njegove potrebe“.

 

Šef Odsjeka civilne zaštite Šamac

Boro Bogdanović

 

Dodatne opcije