Почетна Обавјештења Обавјештење

Обавјештење

Штампа

Поштовани пољопривредници,

 

обавјештавамо вас да је 31.03.2017. године објављен Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села у 2017. години („Службени гласник Републике Српске“, број: 31/17), гдје је подстицај за производњу меркантилне пшенице у 2017. дефинисан чланом 24. Правилника, како слиједи:

 

Члан 24.

(1) Право на подстицајна средства за производњу меркантилне пшенице у 2017. години имају пољопривредни произвођачи који су извршили јесењу сјетву меркантилне пшенице у 2016. години, који су поднијели захтјев попуњен на Обрасцу 26а. из Прилога овог правилника и пријавили као начин кориштења пољопривредног земљишта у РПГ у 2017. години.

(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана остварују регистровани пољопривредни произвођачи који испуњавају сљедеће услове:

1) да засију минимално 1,5 ha меркантилне пшенице и имају пријављено то пољопривредно земљиште као начин кориштења и

2) да у производном циклусу примијене препоручене сјетвене нормативе, од минимално 170 kg сјеменске пшенице по хектару.

(3) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана остварује се на основу захтјева који се подноси Агенцији, уз који се прилаже:

1) малопродајни фискални рачун (фискални исјечак) за купљено сјеме, уз потписану и овјерену фактуру која гласи на име подносиоца захтјева, са назначеним бројем предметног фискалног рачуна (БФ) за који је фактура издата, тако да се једна фактура односи искључиво на један фискални рачун или

2) потписана и овјерена велепродајна фактура на којој је назначено име подносиоца захтјева и

3) за пословне субјекте који имају властиту производњу сјемена и који су уписани у Регистар произвођача сјемена, доказ (интерни документ) о количинама властитог декларисаног сјемена употријебљеног за сјетву – властиту производњу меркантилне пшенице.

(4) Висина подстицајних средстава из става 1. овог члана утврђује се у износу од 200 КМ/ha у складу са Планом кориштења средстава.

(5) Захтјев за остваривање права на премију за производњу меркантилне пшенице у 2017. години подноси се најкасније до 30. априла текуће године.

 

ПРИЛОГ:

- Образац за пшеницу 2016/2017.

 

Додатне опције