Почетна Обавјештења Кредити Инвестиционо-развојне банке РС за микробизнис у пољопривреди

Кредити Инвестиционо-развојне банке РС за микробизнис у пољопривреди

Штампа

Корисници

Физичка и правна лица која су уписана у регистар надлежног органа.

 

Намјена

Набавка основних, обртних средстава и рефинансирање.

 

Износ

Од 5.000 до 50.000 КМ.

 

Период отплате

До 10 година.

 

 

Грејс период

До 36 мјесеци.

 

Каматне стопе

Важеће до 30.09.2017. године:

основна каматна стопа:

4,7%

за пројекте који се реализују на територији неразвијене или изразито неразвијене општине:

4,2%

за чланове кластера: *

4,4%

кумулативно:

4,1%

кумулативно (уколико је власник предузећа/радње млађи од 30 година):

3,8%


* Кластер је облик организовања и удруживања правних и/или физичких лица ради унапређења пословања, стварања додатне вриједности или смањења трошкова за сваког члана кластера, чији је носилац правно лице и код кога су сви учесници повезани уговором о сарадњи/удруживању и регистровани код надлежног органа.

Контакт телефони:

051/334-739

051/334-741

Додатне информације:

Захтјев за кредит за микробизнис у пољопривреди

Обавезна документација коју корисник доставља уз захтјев за кредит

Како поднијети захтјев за кредит?

Које банке и микрокредитна друштва пласирају кредите ИРБРС?

Провјера статуса кредитног захтјева

Израчунавање отплатног плана за кредит

Извјештаји о пласираним кредитним средствима

 

** извор: www.irbrs.org, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске

Последње ажурирано среда, 12 април 2017 08:51  

Додатне опције