Претрага

Расписан конкурс за стипендирање студената

Општина Шамац расписала је конкурс да у академској 2017/2018. години стипендира још 26 нових редовних студената првих и виших година студија који се школују на јавним високошколским установама у БиХ и земљама бивше Југославије, а имају пребивалиште у Шамцу.
Начелник службе за друштвене дјелатности Слободан Стојић подсјетио је да општина већ стипендира 85 студената, а стипендије ће се исплаћивати 10 мјесеци по 100 КМ, зашта је у буџету предвиђено 85.000 КМ.

Поред 26 стипендија које ће бити додијељене, из гранта начелника ће бити као и претходне године додијељен одређен дио помоћи за школовање.
Стојић каже да право учећа  имају студенти прве године носиоци вукове дипломе, по основу социјалног статуса, студенти без једног или оба родитеља, дјеца цивилних жртава рата, дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, дјеца РВИ од прве до четврте категорије.
Остали кандидати се рангирају према критеријима, студенти са оствареном већом просјечном оцјеном у претходној години студија, студенти који су награђивани, студенти који се школују на високошколским установама чија занимања су дефицитарна (факултет природно математичких наука, техничко – технолошких наука, архитектонско грађевинског смјера, медицинског наука и факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију – смијер логопедија), студенти из чијих породица на јавним факултетима студирају два или више студената, а нису корисници стипендије.
„Приликом додјеле стипендија приоритет ће имати дјеца прве године носиоци вукове дипломе, по основу социјалног статуса, студенти без једног или оба родитеља, дјеца цивилних жртава рата, дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, дјеца РВИ од прве до четврте категорије“ - каже Стојић.
„Подсјећам да стипендије не могу добијати студенти апсолвенти, студенти мастер студија, студенти који су обновили годину и студенти старији од 26 година живота“ – каже Стојић.

Светлана Павловић, дипл. журналиста