Почетна Obavještenja Realizacija programa postinvesticione podrške u opštini Šamac

Realizacija programa postinvesticione podrške u opštini Šamac

Štampa

Predstavnici Opštine Šamac su u petak, 6. aprila 2017. posjetili dvije kompanije u okviru Programa postinvesticione podrške koju Opština realizuje uz tehničku podršku Grupacije Svjetske banke i Ambasade Velike Britanije u BiH.

Vlasnici kompanija „Zorg-In“ d.o.o. Kornica i „Braća Pavlović“ d.o.o. Obudovac imali su priliku razgovarati sa nadležnim opštinskim službenicima o poslovanju kompanija, planiranim novim investicijama te načinu na koji Opština Šamac može konkretno pomoći ovim kompanijama u realizaciji razvojnih planova.

Podrška preduzetnicima nakon inicijalnog ulaganja klјučna je komponenta promocije investicija i jedan od načina kapitalizacije nastojanja svih nivoa vlasti da privuku nove, a postojeće investicije učini održivim.
Program postinvesticione podrške ima za cilј produbiti komunikaciju između investitora i nadležnih opštinskih službi radi ostvarivanja rasta i razvoja ovih kompanija.

Opština Šamac je aktivni sudionik Saradničke mreže, mreže institucija na svim nivoima vlasti uspostavlјene u cilјu pružanja podrške investitorima u prevazilaženju administrativnih barijera u realizaciji njihovih preduzetničkih ideja.

Uspješno realizirane investicije pomažu održivi ekonomski razvoj lokalne zajednice.

Ulaganjem, investitori biraju konkretne lokacije za svoje poslovanje i tim izborom postaju dio lokalne zajednice.

Stoga je od klјučnog značaja da svi nivoi vlasti, a posebno lokalna zajednica podrže dolazak investitora i realizaciju investicija.

Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije u okviru projekata privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH „LIFE“, pruža tehničku pomoć Saradničkoj mreži i Programu postinvesticione podrške u opštini Šamac.


Poslednje ažurirano utorak, 18 april 2017 13:17  

Dodatne opcije