Претрага

У петак 22. децембра 2017. године сједница СО Шамац

За петак 22.12.2017. године заказана је XV редовна сједница Скупштине општине Шамац.
Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова.
За сједницу предлажем сљедећи

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са XIV редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о усвајању Буџета Општине Шамац за 2018. годину

4. Приједлог одлуке о извршењу Буџета општине Шамац за 2018. годину
5. Приједлог Програма рада Скупштине општине Шамац за 2018. годину
6. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Шамац за 2018. годину
7. Приједлог одлуке о висини стопе пореза на непокретности за 2018. годину
8. Приједлог одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1m² корисне површине стамбеног и пословног простора за 2017. годину на подручју општине Шамац
9. Приједлог одлуке о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Шамац
10. Приједлог одлуке o приједлогу мреже основних школа и уписних подручја основних школа на подручју општине Шамац
11. Програм рада ЈУ Народна библиотека Шамац за 2018. годину
12. Информација о раду и функционисању мјесних заједница на подручју општине Шамац
13. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 15. сједницу можете преузети овдје