Претрага

У уторак 30. јануара 2018. године сједница СО Шамац

За уторак 30.01.2018. године заказана је XVI редовна сједница Скупштине општине Шамац.
Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова.
За сједницу предлажем сљедећи

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

1. Извод из записника са XV редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину
4. Приједлог одлуке о приступању изради Урбанистичког плана Шамац 2018-2033. год

5. Приједлог одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац путем усменог јавног надметања за обављање сточарске и ратарске производње
6. Приједлог одлуке о стицању непокретности у к.о. Шамац
7. Приједлог одлуке о стављању у промет непокретности у својини општине Шамац (к.о. Горњи Хасић)
8. Приједлог одлуке о начину финансирања политичких странака из Буџета општине Шамац за 2018. годину
9. Приједлог одлуке о именовању мртвозорника
10. Приједлог одлуке о допуни одлуке о комуналним накнадама
11. Приједлог одлуке о измени и допуни одлуке о јавним паркиралиштима
12. Извјештај о раду Скупштине општине Шамац и радних тијела у Скупштини општине у 2017. години
13. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општине Шамац у 2017. години
14. Информација о реализацији Програма изградње и уређења простора за 2017. годину
15. Информација о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2017. годину
16. Информација о раду Комуналне полиције у 2017. години
17. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 16. сједницу можете преузети овдје