Претрага

У Центру за социјални рад нове услуге за дјецу до шест година

Центар за социјални рад у Шамцу поред основних права који произилазе из Закона о социјалној и дјечијој заштити, породичног Закона пружа и  додатне услуге и на тај начин  шири  своју дјелатност.
У 2017. години су  путем пројекта „Центар за рани раст и развој дјеце“ који имплементира УНИЦЕФ у БиХ у сарадњи са невладином организацијом „Едус“ из Сарајева едуковали једног стручног радника за рад са дјецом код којих су евидентирана кашњења у развоју.

Директор Центра Анка Тутњевић каже да су обезбиједили литературу, као и материјал за рад са дјецом, те да је едукација стручних радника завршена крајем 2017. године, тако да већ од почетка ове године планирају да раде са дјецом интентзивније.
„Упознаћемо педијатра у Дому здравља и родитеље који имају дјецу у дјечијем обданишту са нашим активностима. Надамо се да ће родитељи чија дјеца имају проблем у развоју препознати наше услуге и да ће нам се јавити у наредном периоду. Ми смо у децембру почели рад  са дјететом узраста од 4,5 година“ – каже Тутњевићева.
Специјални педагог у Центру Вељко Милкић каже да рани развој првенствено подразумјева детекцију у одступању раста и развоја дјеце од рођења до шесте године, гдје посједују  стандардизоване инструменте и алате за детекцију одступања, а након тога у Центру израђује се Развојни програм и почиње рад са дјецом која имају одступања у развоју.

Он додаје да имају потпуно адекватне и опремљене просторије у складу са Уницефовим стандардима, а утврђује се ниво вјештина у областима когнитивне вјештине, комуникација, крупна и фина моторика, социо-емоцијални развој и самопомоћ.
„Кад се утврде одступања која се могу и графички представити, израђује се Развојни Програм за свако дијете. Ту су садржане вјежбе и рад са децом, два до три пута седмично, како би се отклонила и ублажила одступања. Рана детекција је основа за интервенцију. Што раније почнемо са стимулацијом развоја, дијете ће мање каснити за вршњацима типичног развоја. Јер се до шесте године развије 90 процената мозга и највише се може применити“ - каже Милкић.

Он подсјећа да уз ово паралелно иде и Водич за едукацију родитеља који одговара на  њихове дилеме и питања у вези јачања њихових родитељских компетенција, а могу им дати усмене и писане инструкције на који начин самостално, код куће да раде са својом децом.
„Циљ овог Центра јесте управо правовремено, што раније, пружити адекватну интервенцију деци која имају одступања у развоју како би се то одступање што више смањило, а у неким случајевима и отклонило. Најчешће се дешава да се проблем код дјетета утврди тек по поласку у школу а до тад је већ изгубљено драгоцено време“ – каже Милкић.

Светлана Павловић, дипл. журналиста