Претрага

У петак 23. фебруара 2018. године сједница СО Шамац

За петак 23.02.2018. године заказана је XVII редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

1. Извод из записника са XVI редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о измјенама и допунама одлуке о наградама и признањима Општине Шамац
4. Приједлог програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица на територији општине Шамац у 2018. години

5. Приједлог програма и календара културних активности у 2018. години
6. Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске сједиште замјеника у Добоју за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године – Општина Шамац
7. Информација о реализацији Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица на територији општине Шамац у 2017. години
8. Информација о продаји земљишта и објеката у власништву општине Шамац у 2017. години
9. Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.01. - 31.12.2017. године
10. Избор, именовања и разрјешења:
а) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ „Апотека“ Шамац
б) Приједлог рјешења о именовању три члана Управног одбора ЈЗУ „Апотека“ Шамац
в) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности предсједника и члана Комисије за спровођење Кодекса понашања
г) Приједлог рјешења о избору предсједника и члана Комисије за спровођење Кодекса понашања
д) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности члана Комисије за избор и именовање
ђ) Приједлог рјешења о избору члана Комисије за избор и именовање
11. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 17. сједницу можете преузети овдје