Претрага

Подршка породицама са четворо и више дјеце

Начелник општине Шамац Ђорђе Милићевић донио је данас Одлуку о новчаној накнади породицама са четворо и више дјеце на подручју општине Шамац у 2018. години по којој ће у овом моменту своје право на мјесечну накнаду, моћи остварити 40 породица које буду поднијеле захтјев у Службу за друштене дјелатности.
Милићевић каже да је на почетку свог мандата јасно истакао да социјална политика мора бити вођена тако да добије један виши степен одговорности у наредном периоду.

Он наглашава да је ово скроман допринос Општине Шамац једној пронаталитетној политици на овом подручју породицама које су одлучиле да имају четворо и више дјеце.
„Буџетом за 2018. годину предвиђено је поред осталих помоћи породици и вишечланим породицама са четворо и више дјеце да те породице добију мјесечну  накнаду у износу од 100 КМ за сваки мјесец у 2018. години“ – каже Милићевић.
„Поред ове Одлуке, Општина Шамац наставља подршку за рођење првог, другог и трећег дјетета као и претходних година, те наставља подршку породицама које су се одлучиле за вантјелесну оплодњу, те ће и ове  године три брачна пара добити по 2.500 КМ путем Јавног конкурса“ – каже Милићевић.
Он подсјећа да Општина Шамац и ове године наставља подршку првачићима које се упишу у први разред основне школе по 100 КМ, и средњошколцима првих пет мјесеци на текуће рачуне уплаћује превоз.

„Укупан износ породицама који школују пунољетну и малољетну дјецу из Буџета Општине   превализази 180.000 КМ на годишњем нивоу“ – каже Милићевић.
Начелник за друштвене дјелатности Слободан Стојић истакао је да према Одлуци која је данас донешена право могу да остваре родитељи са четверо и више дјеце гдје је најмање четворо  дјеце за које постоји обавеза издржавања по одредбама Породичног закона Републике Српске, а то су дјеца на редовном школовању до навршених 26 године живота као и дјеца неспособна за рад услед болести и неких психо физичких недостатака.
„Одлуком је прописан један изузетак, гдје значи право из ове одлуке могу остварити и породице  са четворо  и више дјеце од којих је једно дијете малољетно. Право се остварује подношењем захтјева  уз одређену пратећу документацију од данас у Служби за друштвене дјелатности у општини Шамац“ – каже Стојић.

Светлана Павловић, дипл. журналиста

Прилог:
- Одлука о новчаној накнади породицама са четворо и више дјеце на подручју општине Шамац у 2018. години