Претрага

У четвртак 29. марта 2018. године сједница СО Шамац

За четвртак 29.03.2018. године заказана је XVIII редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

1. Извод из записника са XVII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о додјели награда и признања Општине Шамац за 2017. годину
4. Приједлог одлуке о издавању гаранције Општине Шамац на кредитно задужење КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац

5. Приједлог одлуке о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање локалних путева и улица у насељу на подручју општине Шамац
6. Приједлог одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈУ „Центар за културу“
7. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Предузећу „Примус Агро“ д.о.о. из Шамца
8. Приједлог одлуке о умањењу цијене закупнине пољопривредног земљишта у својини Општине Шамац за 2018. годину
9. Извјештај о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у 2017. години
10. Извјештај о утрошку средстава по основу субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица у 2017. години
11. Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању ванредне социјалне потребе у 2017. години
12. Информација о утрошеним средствима по дугорочном кредитном задуживању из 2017. године
13. Информација о раду општинских инспекција у 2017. години са планом рада за 2018. годину
14. Информација о реализацији уговора о закупу пословног простора и објеката у својини Општине Шамац и пословних простора којима располаже Општина Шамац у 2017. години
15. Извјештај о раду Општинске борачке организације Шамац са Програмом рада за 2018. годину
16. Имовинско-правни односи:
а) Приједлог одлуке о о начину и условима продаје неизграђеног грађевинског земљишта у својини Општине Шамац (локалитет Дуга)
б) Приједлог одлуке о начину и условима продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини општине Шамац (локалитет Спомен дом)
в) Приједлог одлуке о додјели пословних просторија на коришћење (у Развојно-предузетничкој зони)
17. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 18. сједницу можете преузети овдје