Претрага

У петак 04. маја 2018. године сједница СО Шамац

За петак 04.05.2018. године заказана је XIX редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са XVIII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о разврставању локалних путева и улица у насељу на подручју општине Шамац

4. Приједлог одлуке о измјенама одлуке о изради основа заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Шамац
5. План капиталних улагања за период 2018-2020. године на подручју општине Шамац
6. Извјештај о извршеној прерасподјели буџетских средстава у оквиру и између потрошачких јединица за период 01.01. - 31.12.2017. године
7. Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01. - 31.12.2017. године
8. Приједлог Одлуке о распоређивању суфицита буџета општине Шамац по годишњем финансијском извјештају о извршењу буџета општине Шамац за 2017. годину
9. Извјештај о раду Начелника општине Шамац и Општинске управе у 2017. години
10. Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2017. години са Планом коришћења средстава од водиних накнада у 2018. години и извјештај о утрошку средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2017. годину
11. Извјештај о пословању ЈУ Туристичка организација Шамац у 2017. години са годишњим обрачуном
12. Извјештај о пословању ЈЗУ Апотека Шамац у 2017. години са годишњим обрачуном
13. Програм рада и финансијски план ЈЗУ Апотека Шамац за 2018. годину
14. Извјештај о пословању ЈУ Народна библиотека Шамац у 2017. години са годишњим обрачуном
15. Информација о стању рјешавања управних предмета и аката пословања за период 01.01. – 31.12.2017. године
16. Информација о раду и функционисању система цивилне заштите општине Шамац
17. Информација о стању регистрације заједница етажних власника
18. Имовинско-правни односи:
а) Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп (простор у склопу бившег предузећа „Храна-продукт“)
б) Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп (у Развојно-предузетничкој зони)
19. Избор, именовања, разрјешења:
а) Приједлог рјешења о оглашавању ништавим рјешења о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
б) Приједлог рјешења о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
в) Приједлог рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора ЈПУ „Радост“ Шамац
г) Приједлог рјешења о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈПУ „Радост“ Шамац
д) Приједлог рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ  Центар за социјални рад Шамац
ђ) Приједлог рјешења о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ  Центар за социјални рад Шамац
20. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 19. сједницу можете преузети овдје