Претрага

У четвртак 31. маја 2018. године сједница СО Шамац

За четвртак 31.05.2018. године заказана је XX редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи


Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д


1. Извод из записника са XIX редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на њима

4. Приједлог одлуке о висини накнаде за коришћење путног земљишта за полагање инфраструктурних водова
5. Приједлог одлуке о статусу, платама и другим правима функционера општине Шамац
6. Приједлог одлуке о начину организовања и спровођења јавне расправе
7. Приједлог одлуке о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца на подручју насељеног мјеста Шамац
8. Приједлог одлуке о додјели непокретности на коришћење ЈУ „Центар за културу“ Шамац
9. Приједлог одлуке о поништавању Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац и Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
10. Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја општине Шамац у 2017. години
11. Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац у 2017. години са годишњим обрачуном за 2017. годину
12. Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Шамац за 2018. годину
13. Финансијски извјештај ЈПУ Радост Шамац за 2017. годину
14. Информација о наплати комуналних такси и накнада у 2017. години
15. Извјештај о успјеху и владању ученика Средње школе „Никола Тесла“ на крају првог полугодишта за школску 2017/2018. годину
16. Информација о стању и материјално-економском положају пензионера на подручју општине Шамац
17. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
18. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 20. сједницу можете преузети овдје