Извод из Привременог бирачког списка

*за преглед Привременог бирачког списка кликните на ознаку бирачког мјеста

1. 021Б001 – Шамац
2. 021Б002 – Шамац
3. 021Б003 – Шамац

4. 021Б004 – Шамац
5. 021Б005 – Горња Црквина
6. 021Б006 - Писари
7. 021Б007 – Горњи Хасић, Доњи Хасић и Тишина 2
8. 021Б008 – Крушково Поље
9. 021Б009 – Горња Слатина
10. 021Б010 – Гајеви и Корница
11. 021Б011 – Доња Слатина
12. 021Б012 – Обудовац 2
13. 021Б013 – Обудовац
14. 021Б014 – Ново Село, Ново Село 2 и Гребнице
15. 021Б015 – Тишина и Турсиновац
16. 021Б016 – Баткуша
17. 021Б017 – Шкарић
18. 021Б018 – Доња Црквина и Засавица
19. 021Б019 – Средња Слатина
20. 021Б020 – Брвник
21. 021Б021 – Шамац
22. 021Б022 – Шамац
23. 021Б023 – Лугови
24. 021Б024 – Шамац
25. 021Б025 – Црквина