Претрага

У петак 29. јуна 2018. године сједница СО Шамац

За петак 29.06.2018. године заказана је XXI редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи


Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

1. Извод из записника са XX редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац

3. Приједлог одлуке о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца на подручју општине Шамац
4. Приједлог одлуке о збору грађана и грађанској иницијативи
5. Приједлог одлуке о издавању билтена општине Шамац
6. Приједлог одлуке о интернет презентацији општине Шамац
7. Приједлог одлуке о успостављању сарадње за обављање инспекцијских послова на подручју општина Шамац, Пелагићево и Доњи Жабар
8. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова управног одбора јавних установа чији је оснивач Општина Шамац
9. Приједлог одлуке о измјени и допуни одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на њима
10. Извјештај о раду Начелника у органима КП Водовод и канализација а.д. Шамац
11. Извјештај о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине Шамац у 2017. години са планом расподјеле средстава за превоз ученика у 2018. години
12. Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у школској 2017/2018. години
13. Извјештај о раду и пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац за 2017. годину са финансијским резултатима пословања за 2017. годину
14. План рада и пословања ЈЗУ Дом здравља Шамац у 2018. години и Финансијски план за 2018. годину
15. Информација о стању безбједности у области јавног реда и мира, криминалитета и безбједности саобраћаја на подручју општине Шамац у 2017. години са упоредним показатељима из 2016. године
16. Информација о демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2017. години
17. Информација о активностима и техничкој опремљености Територијалне ватрогасне јединице Шамац за 2017. годину са планом рада за 2018. годину
18. Имовинско-правни односи
а) Приједлог одлуке о додјели на коришћење и одржавање непокретности у својини општине Шамац (Ловачко удружење „Фазан“ секција Црквина)
б) Приједлог одлуке о додјели покретне имовине на коришћење ЈУ „Центар за културу“ Шамац
19. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 21. сједницу можете преузети овдје