Претрага

У петак 27. јула 2018. године сједница СО Шамац

За петак 27.07.2018. године заказана је XXII редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са XXI редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац

3. Приједлог одлуке о комуналном реду
4. Приједлог одлуке о истицању реклама на подручју општине Шамац
5. Приједлог одлуке о одржавању и заштити зелених и рекреационих површина на подручју општине Шамац
6. Приједлог одлуке о водоводу и канализацији
7. Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима
8. Приједлог одлуке о повјеравању послова управљања и одржавања православних гробаља у насељеном мјесту Шамац
9. Информација о стању у привреди са показатељима запослености на подручју општине Шамац у 2017. години
10. Извјештај о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и контроле незаразних болести у 2017. години
11. Информација о стању и потребама социјално угрожених категорија лица – корисника права на новчану помоћ у 2017. години
12. Информација о стању гробаља на подручју Шамца
13. Информација о остваривању права одређених категорија у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске и у складу са општинском Одлуком о проширеном обиму права породица погинулих бораца и ратних војних инвалида и демобилисаних бораца са подручја општине Шамац у 2017. години
14. Информација о раду невладиних организација и удружења грађана на подручју општине Шамац у 2017. години
15. Именовања-разрјешења
а) Приједлог рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Шамац
б) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 22. сједницу можете преузети овдје