Претрага

У четвртак 27. септембра 2018. године сједница СО Шамац

За четвртак 27.09.2018. године заказана је XXIII редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са XXII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац

3. Приједлог одлуке о измјени и допуни одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на њима
4. Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01. - 30.06.2018. године
5. Информавија о реализацији Одлуке о усвајању Акционог плана по Извјештају Главне службе о ревизији финансијског извјештаја општине Шамац за 2015. годину број 07-022-53/17 од 28.02.2017. године
6. Информација о наплати комуналних такси и накнада у периоду 01.01. - 30.06.2018. године
7. Информација о раду општинских инспектора за период 01.01. - 30.06.2018. године
8. Информација о извршеном упису ученика у прве разреде Средње школе „Никола Тесла“ и основних школа на подручју општине Шамац за школску 2018/2019. годину
9. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Петровић Симо из Обудовца
10. Избор, именовања, разрјешења
а) Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈЗУ Апотека Шамац
б) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Апотека Шамац
в) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
г) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
д) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Oдјељења за привреду и инспекцијске послове
ђ) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Шамац
е) Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Шамац
ж) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности чланова Управног одбора ЈПУ Радост Шамац
з) Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈПУ Радост Шамац
и) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Шамац
ј) Приједлог рјешења о именовању  чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Шамац
к) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности чланова Управног одбора ЈУ Центар за културу Шамац
л) Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ Центар за културу Шамац
11. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 23. сједницу можете преузети овдје