Претрага

У уторак 30. октобра 2018. године сједница СО Шамац

За уторак 30.10.2018. године заказана је XXIV редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са XXIII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Нацрт Ребаланса буџета за 2018. годину

4. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора јавних установа чији је оснивач Општина Шамац
5. Приједлог одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе Општине Шамац
6. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање предсједника и чланова Одбор за жалбе Општине Шамац
7. Извјештај о раду ЈПУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац за школску 2017/2018. годину
8. Годишњи програм рада ЈПУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац за школску 2018/2019. годину
9. Програм рада за 2019. годину ЈУ Народна библиотека Шамац
10. Информација о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања и успјеху ученика на крају школске 2017/2018. године
11. Информације о заштити дјеце и омладине са сметњама у развоју
12. Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање чланова Одбора за жалбе
13. Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање директора јавних установа чији је оснивач општина Шамац
14. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 24. сједницу можете преузети овдје