Претрага

У петак 30. новембра 2018. године сједница СО Шамац

За петак 30.11.2018. године заказана је XXV редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

1. Извод из записника са XXIV редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о усвјању Ребаланса буџета општине Шамац за 2018. годину

4. Приједлог одлуке о измјени одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2018. годину
5. Нацрт буџета општине Шамац за 2019. годину
6. Приједлог правилника о условима и начину отуђења непокретности у својини Општине Шамац у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој
7. Информација о раду мјесних заједница на подручју општине Шамац за 2018. годину са приједлогом приоритета у 2019. години
8. Информација о снабдијевању водом на подручју општине Шамац са посебним освртом на снабдијевање из артешких бунара и квалитет исте
9. Информација о стању у области културе и културним манифестацијама одржаним на подручју општине Шамац у 2018. години
10. Имовинско-правни односи
а) Приједлог одлуке о начину и условима продаје неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Шамац
а) Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и  додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Остоја Ђекић из Горње Слатине
б) Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске– пољопривредно домаћинство Петровић из Обудовца
11. Избор, именовања, разрјешења
а) Приједлог рјешења о разрјешењу Предрага Недић дужности начелника Службе за локални економски развој Општинске управе општине Шамац, због подношења оставке
б) Приједлог рјешења о разрјешењу Младена Аџић дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и инспекцијске послове Општинске управе општине Шамац
в) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за привреду и инспекцијске послове Општинске управе Општине Шамац
г) Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Службе за локални економски развој Општинске управе општине Шамац
12. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 25. сједницу можете преузети овдје