Обавјештење о доношењу Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина или опреме и субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна лица у 2019. години

Одјељење за привреду и инспекцијске послове обавјештава правна лица и предузетнике општине Шамац, да је Начелник Општине донио Правилник о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина или опреме и субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна лица у 2019. години („Службени гласник општине Шамац“, број: 4/19).

Сходно томе је расписан Јавни позив за остваривање субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина или опреме и субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна лица.

Јавни позив и захтјеве можете преузети у прилогу:

- Јавни позив,
- Захтјев за додјелу субвенција за запошљавање радника,
- Захтјев за субвенционисање трошкова набавке машина или опреме,
- Захтјев за субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ