Јавни оглас - лицитацију за продају моторних возила путем прикупљања писмених понуда

Јавни оглас - лицитацију за продају моторних возила путем прикупљања писмених понуда