Оглас о стављању у промет непокретности у својини/посједу Општине Шамац усменим јавним надметањем – I лицитацијом

Оглас о стављању у промет непокретности у својини/посједу Општине Шамац усменим јавним надметањем – I лицитацијом