Претрага

Глас Тишине далеко се чује – предавање

Представник Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске Дејан Радошевић рекао је да би акт о проглашењу заштићеног подручја баре Тишина на подручју Шамца требало очекивати након годишњих одмора, у другој половини септембра.
Радошевић је синоћ у Шамцу присуствовао презентацији Еко-пројекта "Глас Тишине далеко се чује - важност и очување природе општине Шамац", коју су одржали представници Центра за животну средину из Бањалуке.

Он је навео да је студију за проглашење заштићеног подручја, која је предвиђена Законом о заштити природе, урадио Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, након чега је прослијеђена Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
"Студија је у предвиђеном законском року била на јавном увиду и очекујемо да нам надлежно министарство достави коментаре свих заинтересованих страна, које ћемо уврстити у студију. На основу тога биће донесена коначна одлука о проглашењу заштићеног подручја у категорији заштићено станиште", рекао је Радошевић.
Представник Центра за животну средину из Бањалуке Ива Миљевић рекла је да предавање носи симболичан назив "Глас Тишине далеко се чује", јер су прошле године почели да реализују активности на подручју општине Шамац на овој бари и увидјели колико је актера и заинтересованих страна које раде на овом подручју.
"У бари Тишина значајна су такозвана "Натура 2000" станишта гдје има доста врста које су у оквиру овог пројекта интересантне. Истражујемо биљне заједнице са фокусом на инвензивне стране врсте биљака које угрожавају вриједна станишта око баре и уз ријеку Саву", каже Миљевићева.

Миљевићева је додала да су налази показали шта све угрожава бару Тишина и шта ће бити предмет даљег рада на овом подручју.
"План је да то буде такозвано пилот, односно пробно подручје, на којем ће бити тестиране одређене мјере искорјењивања биљака, што ће резултовати очувањем станишта", указала је Миљевићева.
Она је додала да пројекат траје двије године, а финансијер је ЕУ.
"Видјећемо које ћемо мјере за искорјењивање биљака мапирати. Ангажоваћемо фирму која ће радити под назором", каже Миљевићева.
Презентација је одржана у Центру за културу, а организована је у оквиру "Шамачког љета".

Светлана Павловић, дипл. журналиста