Претрага

Бара Тишина код Шамца проглашена заштићеним подручјем

Влада Републике Српске донијела је 26. септембра одлуку којом се мочварно-барски комплекс "Тишина" на подручју општине Шамац проглашава заштићеним стаништем четврте категорије.
Мочварно-барски комплекс "Тишина" чине мочваре и баре Мала Тишина, Велика Тишина (по којој је цијели комплекс назван), бара Одмут и повремени водоток Жандрак.

Овај комплекс представља једну од данас малобројних континенталних природних бара и мочвара у плавном подручју ријеке Саве која је значајан фактор хидролошке стабилности и заштите од поплава, али и важно станиште за бројне врсте биљног и животињског свијета, од којих се многе налазе у додацима ЕУ Директиве о стаништима и Директиве о птицама, саопштено је из Владе Српске након сједнице.

Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Ведрана Михаљчић каже да је 2017. године Друштво за истраживање и заштиту биодиверзитета  из Бањалуке поднијело иницијативу општини Шамац  за покретање заштите подручја  Баре Тишина, након чега је на сједници Скупштине усвојен закључак о прихватању иницијативе те је упућен у даљну процедуру.
„Надлежни завод је израдио студију заштите за проглашење Заштићеног станишта Тишина и поднијело иницијативу Министарству за просторно уређење те је  након спровођења свих законских процедура  на сједници Владе РС одржаној 26. септембра усвојена Одлука о заштити Баре Тишина“ – изјавила је Михаљчићева.
Она је додала да ће Општина Шамац у наредне двије године усвојити програм управљања тим подручјем.

Предсједник Друштва за заштиту биодиверзитета Јовица Сјеничић  истиче да му је драго што су у сарадњи са Општином Шамац дошли до коначног успостављања заштићеног подручја Тишина.
„Што се тиче бенефита и неких добробити свакако је прилика за развој, шанса за успостављање одређених начина преуређивања који су традиционални. Све више добија на значају у смислу традиционалног сточарства, корпарства, брендирања таквих начина привређивања и наравно пораста вриједности земљишта и производа који потичу из заштичених подручја и свих других производа“, каже Сјеничић.

Он додаје да се ради о последњој очуваној мочвари уз Саву у РС и БиХ.
„Она је станиште многим угроженим врстама птица (око 130 врста), водених биљака (175 врста), риба (20 врста) итд. Оваква подручја су важна за ублажавање климатских промјена, поплава и пречишћавање воде, а истовремено омогућавају развој туризма за фотографе, излетнике и риболовце. Шест врста станишта које се штите на подручју цијеле ЕУ, то је мали дио који илуструје природно богатство овог подручја. Ово је једина и задња преостала континентална мочвара на територије цијеле БиХ  у поплавном подручју ријеке Саве, то је је мала илустрација шта представља једно подручје регионално, а посебно на нивоу општине Шамац“, каже Сјеничић.

Он додаје да ће се све следеће одвијати у свом  континуитету укључујући пољопривреду, шумарство, риболов, оно што се досада, а тако и у будућности уз неке строжије контроле.
„Долази до промјена у смислу управљања, у смислу ревитализације оних нарушених дијелова еко система. Имамо више прилике за чишћење отпада, за уклањање минираних подручја , мина и наравно за обнову нарушених дијелова тог подручја“, каже Сјеничић.

Светлана Павловић, дипл. журналиста