Претрага

Обавјештење о стављању на увид јавности нацрт Плана парцелације за аутопут и гасовод дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача и нацрта Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину аутопута и гасовода дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача

Дана 20.09.2019. године ово Одјељење је запримило обавјештење од стране ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука о стављању на јавни увид нацрта Плана парцелације за аутопут и гасовод дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача и нацрта Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину аутопута и гасовода дионице Вукосавља-Брчко и Брчко-Рача.

Свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на објављене нацрте у периоду трајања јавног увида, све до 12.10.2019. године, уписом у свеске које ће се налазити у просторијама Општинске управе Шамац, канцеларија бр. 30, или доставити у форми дописа носиоцу израде плана парцелације и извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину: INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“ BANJA LUKA, улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 92-98, 78 000 Бања Лука.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Ведрана Михаљчић, дипл. инж. грађ.

**Нацрт плана можете преузети на овом линку