Претрага

Активности Центра за социјални рад

Директор Центра за социјални рад Анка Тутњевић изјавила је да кроз евиденцију овог Центра пролази 86 пунољетних лица и 39 дјеце са сметњама у развоју.
У овој години извршена је процјена способности и разврставање дјеце и омладине са сметњама у развоју  за двоје дјеце, те је стручна комисија својим налазом и мишљењем процијенила да је неопходно да се изврши категоризација, те је у овој години за једанаестеро дјеце извршена поновна процјена тј. рекатегоризација.

Тутњевићева додаје да се кроз права из области социјалне заштите, у Центру за социјални рад Шамац, за дјецу и омладину са сметњама у развоју, реализују  право на додатак за помоћ и његу другог лица, право на личну инвалиднину, те смјештај у установу социјалне заштите.
Она подсјећа да  право на додатак за помоћ и његу другог лица, путем Центра, до краја септембра  остварује десеторо дјеце гдје је  процијењена дјелимична потреба за помоћи и његом другог лица, а новчани износ по основу овог права износи 10% од просјечне нето плате остварене у Републици Српској у 2018. години, што износи 85,70 КМ мјесечно.
„За шесторо дјеце  комисија  је утврдила потребу за потпуном помоћи и његом другог лица, а новчани износ по основу овог права износи 20% од просјечне нето плате остварене у Републици Српској у 2018. години, што износи 171,40 КМ мјесечно. Додатак за помоћ и његу другог лица остварује и лице у доби изнад 18 година, и то 14 корисника којима утврђена потпуна зависност од помоћи и његе другог лица и 31 корисник за које је процијењено да има дјелимичну потребу за помоћи и његом другог лица“, каже Тутњевићева.
Она је напоменула да је до октобра мјесеца право на личну инвалиднину остварило 69 лица, и то 17 малољетних и 52 пунољетна лица, а лична  инвалиднина се исплаћује у износу од 100,00 КМ на мјесечном нивоу.
„За особе са сметњама у развоју у старијој животној доби, предвиђен је смјештај у установу социјалне заштите уколико немају услова да остану у својој породици. Закључно са септембром 2019. године, у евиденцији Центра су три штићеника  у Дому за дјецу и омладину ометену у развоју у Приједору,  четворо штићеника у Заводу  за Заштиту женске дјеце и омладине у Вишеграду“, каже Тутњевићева.
Она је додала да одредбама закона о дјечијој заштити регулисано и право на дјечији додатак који припада и прворођеном дјетету уколико му је установљена ометеност у развоју, и уколико не остварује право на смјештај у установу социјалне заштите.
„Ово право припада дјетету до навршених 19 година живота, а изузетно и послије навршених 19 година. Ово право се остварује независно од материјалних услова родитеља. Износ дјечијег додатка за 2019. годину износи 101,10 КМ, а реализује се за 43 дјеце са сметњама у развоју са подручја општине Шамац“, каже Тутњевићева додајући да у четири основне школе на подручју општине Шамац, реализује се процес инклузивне наставе у оквиру редовног школовања за тринаесторо дјеце са сметњама у развоју који прате наставни процес по индивидуалном наставном плану и програму и за чије савладавање је ангажован асистент у настави.

Светлана Павловић, дипл. журналиста