Претрага

Обавјештење

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

У складу са чланом 62. став (4) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 71/12, 52/14 и 114/17) обавјештава се  јавност  да ће дана 22.11.2019. године (петак) са почетком у 10:00 часова, бити одржана сједница Скупштине општине Шамац на којој ће се разматрати Приједлог одлуке о дугорочном кредитном задуживању Општине Шамац.

Број: 07-013-10-3/19
Дана, 13.11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста