Претрага

Oбавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

У циљу благовремене обавијештености купаца електричне енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана 17.01.2020. г. (петак) предвиђени радови на:
Далеководу ДВ 10 kV Баткуша – Вреоци 1
и да ће због тога у петак 17.01.2020. у времену од 08:00 до 15:00 без напајања електричном остати сви потрошачи који се напајају са предметног далековода, тј. сви потрошачи који се напајају преко следећих трансформаторских станица 10/0,4 kV:
Баткуша Вреоци 2,
Обудовац 2 Ђукићи,
Обудовац 2 Глачани,

Браница 1,
Браница 2,
Браница 3,
Браница 4,
Обудовац 2 Церово Поље 1,
Обудовац 2 Церово Поље 2,
Обудовац 2 Церово Поље 3,
Обудовац Чилаши 2.

Управник РЈ Шамац
Ведран Ђурђевић