Јавни позив за подношење пројектних приједлога организација цивилног друштва (ОЦД) у склопу пројекта „Стварање повољнијег окружења за цивилно друштво“ (EMBRACE)

Пројекат „Стварање повољнијег окружења за цивилно друштво“ (EMBRACE) финансира Влада Краљевине Норвешке у износу од 500.000 ЕУР, а проводи га Развојни програм Уједињених народа (УНДП).
Циљ Јавног позива је јачање капацитета ОЦД ради унапређења квалитета услуга које се пружају грађанима у локалним заједницама.
EMBRACE пројекат ће подржати ОЦД из читаве Босне и Херцеговине који ће реализовати пројекте у најмање 10 локалних заједница.
Јавни позив је отворен у периоду од 13. јануара до 7. фебруара 2020.

Позивају се све ОЦД (удружења/удруге или фондације), регистроване у складу с важећим законским прописима у Босни и Херцеговини, да доставе приједлоге пројеката у складу са сљедећим тематским областима:
млади, омладински активизам и волонтеризам,
социјална инклузија и социјалне услуге за рањиве категорије,
грађанско учешће и волонтеризам у заједници,
равноправност полова,
заштита околине,
људска права.

Овим позивом је предвиђена додјела средстава у два ЛОТ-а:
ЛОТ 1 – од 5.000,00 до 20.000,00 BAM
ЛОТ 2 - од 20.000,00 до 60.000,00 BAM

Трајање предложених пројеката је минимално 5, а максимално 7 мјесеци.
Одобрени пројекти морају бити реализовани у периоду март - септембар 2020. године.
Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на електронској адреси:
http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=62523
Информативни састанак „Отворени дан“ ће се одржати са заинтересованим ОЦД према слиједећем распореду:
Сарајево - 14. јануар 2020, Хотел Астра Гарни, Кундурџилук 2, од 09,00 сати до 10,00 сати
Мостар - 16. јануар 2020, Хотел Бристол, Мостарског батаљона бб, од 09,00 сати до 10,00 сати
Бањалука - 21. јануар 2020, Хотел Палас, Краља Петра I Карађорђевића 60, од 09,00 сати до 10,00 сати

Испуњену пријаву (са комплетном траженом документацијом) потребно је доставити у три штампана примјерка у и једној електронској копији (ЦД или УСБ), у затвореној коверти, препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 8 до 17 сати на сљедећу адресу: УНДП БиХ, Змаја од Босне бб, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина, са назнаком “за ЕМБРАЦЕ пројекат”.
Рок за предају пријаве је 7. фебруар 2020. године, до 17 сати.
Пријаве достављене након наведеног рока ће бити разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања прије званичног истека рока.
Вањска страна коверте мора садржавати назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу подносиоца пријаве, пуни назив пројекта и назнаку “Не отварати прије званичног отварања”.
Детаљи о условима Јавног позива за предају пројектних приједлога организација цивилног друштва могу се пронаћи у Смјерницама за апликанте, на горе наведеној електронској адреси.