Претрага

Активности код повратника

Према усвојеном Буџету општине Шамац за 2020. годину за повратнике је предвиђен грант од 35.000 КМ, што је за 3.000 КМ више у односу на 2019. годину.
Замјеник начелника општине Иво Блажановић каже да ће комисија коју именује Начелник општине у складу са усвојеним Правиником и критеријима, а према Јавном позиву који ће бити расписан у наредна три мјесеца од стране општине Шамац изабрати кориснике.

„По истом Правинику предност при одабиру имају социјалне категорије, стари и болесни, а дио гранта је предвиђен и за мање пословне подухвате, те за мање грађевинске интервенције на стамбеним објектима“, каже Блажановић.
Он додаје да се осим за повратнике хрватске и бошњачке националности, при расподјели поштује и принцип солидарности па се при одабиру корисника бирају и особе српске националности из расељеничке популације.
„Очекујем да ће грант за повратнике бити оперативан до средине године“, каже Блажановић.

Светлана Павловић, дипл. журналиста