Оглас о начину и условима продаје непокретности у својини Скупштине општине Шамац усменим јавним надметањем – I лицитација

Оглас о начину и условима продаје непокретности у својини Скупштине општине Шамац усменим јавним надметањем – I лицитација